Keresés

Részletes keresés

Az Index Fórum oldalon megjelenő tartalom kizárólag a https://forum.index.hu domain alatt elérhető ingyenes tárhely-szolgáltatásunkat igénybe vevő felhasználók tartalmából áll. Az oldalon megjelenő anyagok nem minősülnek szerkesztőségi, szerkesztői tartalomnak, azokra az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Az Index Fórum alapesetben nem felel a felhasználók által elhelyezett tartalmakért. Amennyiben jogsértő tartalmat észlel, a hivatkozott törvény alapján eltávolítási kérelemmel élhet.
 1. Általános rendelkezések
  1. Az Index Fórum ("Fórum") az Port.hu Kft. ("Szolgáltató") által fenntartott nemzetközi, írásos ill. képi információk, tartalmak, hozzászólások (a továbbiakban együtt: hozzászólások) továbbítására, tárolására, megjelenítésére szolgáló rendszer.
  2. Bárki felhasználónak minősül, aki a https://forum.index.hu/ weboldallal közvetlenül, vagy közvetve - akár más internet oldalakon, keresőprogramokon, saját dokumentumaiban található hivatkozáson keresztül - bármilyen irányú adatforgalmat kezdeményez.
  3. Regisztrált felhasználónak minősül az, aki Fórum felhasználó létrehozásával ("Regisztráció") és a belépéssel elfogadja az alábbi feltételeket és a Moderációs alapelveinket, egyszersmind elfogadja az Indapass felhasználási feltételeit is, valamint kijelenti, hogy elolvasta és tudomásul vette az Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzatunkat.
  4. A Fórumot csak saját felelősségedre használhatod. Felelős vagy a felhasználói neveddel ("nick") végrehajtott műveletekért, valamint az ezt védő jelszavad biztonságban tartásáért. Amennyiben tudomásodra jut, hogy ezen adataidat más személy illetéktelenül használja, azonnal lépj kapcsolatba velünk a https://indapass.hu/kapcsolat/ oldalon keresztül.
  5. Az erre szolgáló beállítási lehetőségeken kívül nem módosíthatod a Fórum megjelenését, működését, az erre vonatkozó kísérletek is kizárást és egyéb jogi következményeket vonhatnak maguk után. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Fórum elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából eredő esetleges károkért. Amennyiben a jelen felhasználási feltételek megsértésével kárt okozol a Szolgáltatónak, azt teljes mértékben köteles vagy megtéríteni.
  6. A Fórum bizonyos részeit csak 18. életévüket betöltött felhasználóink látogathatják, ezen részekre csak akkor léphetsz be, ha kijelented, hogy elmúltál 18 éves. Erre egy felugró ablak figyelmeztet minden ilyen Fórumrész előtt.
 2. Regisztráció
  1. Regisztrációddal felhatalmazod a Szolgáltatót az elküldött személyes adatok kezelésére. Regisztálás után ránk bízott adataidat különlegesen bizalmasan kezeljük - erről bővebben az Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzatunkban olvashatsz.
  2. Minden regisztrált felhasználó legfeljebb 25 karakter hosszúságú azonosítót ("nick") választhat magának. A nick NEM lehet:
   1. védett név, elnevezés
   2. kortárs vagy történelmi, magyar vagy külföldi közszereplő, közismert ember neve, művész- vagy beceneve
   3. más jogos és méltányolható érdekeit sértő név, elnevezés
   4. obszcén vagy trágár kifejezés,
   5. rasszista, mások lelkiismereti-, vallási-, nemzeti-, nemzetiségi hovatartozását gyalázó vagy sértő kifejezés
   6. engedély nélküli, burkolt vagy nyílt reklámhordozó kifejezés
   7. az üzemeltető fórumain már létező, vagy ahhoz a megtévesztésig hasonlító azonosító
  3. Természetes személy választhatja saját nevét, művész- vagy becenevét; jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet választhatja saját közhitelesen nyilvántartott elnevezését, rövidített elnevezését azonosítóként, ha az nem ütközik a fenti pontokba. Ezen regisztrált felhasználók kötelesek lehetővé tenni a Szolgáltató kijelölt munkatársainak - megbízottjainak, moderátorainak - a névhasználatra való jogosultságuk ellenőrzését. Az ellenőrzés módjáról és menetéről az érintettek elektronikus levélben kapnak tájékoztatást. Az ellenőrzés időtartamára a Szolgáltató felfüggesztheti az ily módon regisztrált felhasználó közlési lehetőségeit. Amennyiben az ellenőrzést nem tette lehetővé az érintett, vagy nem tudta bizonyítani a névhasználati jogosultságát, azonosítóját a Szolgáltató 72 óra elteltével törölheti.
  4. Névazonosság esetén a később regisztráló felhasználó köteles jól felismerhető megkülönböztető toldalékot, jelet, vagy kihagyást eszközölni azonosítóján.
  5. Különösen méltányolható egyéni, vagy közérdeket sértő esetekben a Szolgáltató felkérheti azonosítójuk megkülönböztetésére vagy átnevezésére ebben érintett regisztrált felhasználóit.
  6. Amennyiben az érintettek ésszerű időn belül nem jutnak egyezségre, abban az esetben a Szolgáltató jogosult:
   1. minden érintett nick jogosultságait korlátozni
   2. egy- vagy több érintett nickjét megváltoztatni
   3. minden érintett nickjét törölni
  7. Amennyiben egy regisztrált felhasználó - akár az azonosítójában, bemutatkozásában, hozzászólásaiban - valós személyére vonatkozó bármilyen adatot tesz közzé, tudomásul veszi, hogy azt bárki megnézheti, tárolhatja, felhasználhatja, és az ebből eredő közvetlen vagy közvetett károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
  8. A regisztrációdat követően 1 hétig csak egy azonosítót (nick) hozhatsz létre. 1 hét eltelte után 5 azonosítót (nick) és 2 hónap eltelte után további 5 azonosítót (nick) hozhatsz létre. Egy regisztrált felhasználónak összesen 10 azonosítója (nick) lehet a fórumon.
 3. Tartalom
  1. A Szolgáltató a Fórumon közzétett adatokért, képekért, szövegekért, sem más információhordozókért teljes felelősséget nem vállal. Erről részletesebben a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének Tartalomszolgáltatási Kódexében olvashatsz. A Fórumon megjelenő tartalmakat a regisztrált felhasználók töltik fel, és azokért ők vállalják a felelősséget, a Szolgáltató nem. A Fórumra csak olyan tartalmak tölthetsz fel, amik nem sértik harmadik személy szerzői jogait. A feltöltött tartalmakkal kapcsolatban feljogosítod a Szolgáltatót, hogy azokat (vagy azok részeit, kivonatait, stb.) különböző internetes oldalakon megjelenítse. A megjelenítés lehetőség szerint a forrás megjelölésével történik.
  2. Ha nem értesz egyet valamelyik konkrét tartalmad egyik felhasználásával, kérheted, hogy a Szolgáltató távolítsa azt el az adott felületről. A Szolgáltató ezt - a kérés mérlegelése után - lehetőségei szerint megteszi, amennyiben ennek technikai akadálya nincsen.
  3. Szolgáltató, a Felhasználási feltételeknek és a kapcsolódó dokumentumoknak megfelelő hozzászólásokat, figyelemmel az alábbi III/8. pontban foglaltakra illetve a Moderációs alapelvekre, megjeleníti.
  4. A Fórumon közölt adatok megbízhatóságát, hitelességét, valóságtartalmát, minőségét a Szolgáltató nem ellenőrzi, semmilyen felelősséget nem vállal a Fórumon elhelyezett információk tekintetében, és nem köteles semmilyen helytállásra vagy kártérítésre az azokból következő esetleges káresemények miatt. Ha egy adott hozzászólás a Szolgáltató vagy más jogos és méltányolható érdekeit sérti, illetve közérdeket sérthet, azt a Szolgáltató indoklás nélkül, az ok megjelölésével törölheti.
  5. Nem használhatod a Fórumot arra, hogy olyan információkat tégy közzé, amelyek sértik a Magyarországon hatályos törvényeket.
  6. Nem használhatod Fórumot reklámtevékenység folytatására, kivéve, ha erre írásos engedéllyel rendelkezel a Szolgáltatótól. Erről bővebben a Fórum reklámlink információs oldalunkon olvashatsz. Reklámtevékenység alatt a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvény meghatározását értjük, azaz "gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket - (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul (a továbbiakban: reklám), vállalkozás: aki önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el."
   Amennyiben a felhasználó által közzétett tartalom/link saját vagy harmadik fél termékének/szolgáltatásának értékesítését, saját vagy harmadik fél cége cégnevének, brandjének népszerűsítését szolgálja, akkor az reklámnak, hirdetésnek minősül. Természetes személyek magánjellegű hirdetései, a nem kereskedelmi célú hirdetések kivételt képezhetnek, ezt a Szolgáltató és a moderátorok jogosultak ellenőrizni, megítélni, valamint szükség esetén szankcionálni. A Szolgáltató ezzel összefüggésben jogosult a nem engedélyezett hirdetést indokolás nélkül eltávolítani, ismétlődő vagy visszatérő szabálysértés esetén a Felhasználó hozzáférését megtagadni vagy fiókját törölni.
  7. Nem helyezhetsz el a Fórumon a felhasználók számítógépét vagy a Fórum működését befolyásoló kódot.
  8. A Fórum összes fórumcsoportja részlegesen moderált. A moderáció nem jelenti a Fórumon közzétett tartalmakért való szerkesztői felelősségvállalást, csupán a tartalmak részleges tisztítását. A moderációval kapcsolatos tudnivalókat a Moderálási alapelvek tartalmazzák.
  9. Hozzászólásod elküldése előtt megadhatsz a hozzászólásodhoz egy Creative Commons szintet, mellyel egy előre meghatározott szerzői jogi szintet állíthatsz be magadnak. A Creative Commons licencekről bővebben itt tájékozódhatsz: www.creativecommons.hu. Amennyiben nem állítasz be Creative Commons licencet a hozzászólásodra illetve a Fórumban általad létrehozott tartalmakra, úgy a Szolgáltató részére automatikusan lemondasz a vonatkozó tartalom valamennyi szerzői joggal kapcsolatos vagyoni jogáról a hozzászólásban elhelyezett bármilyen információhordozó tekintetében; anyagi vagy más jellegű követelést a későbbiekben ezek rendszeren belüli tárolására, törlésére, vagy ezek elmaradására, megsemmisülésére alapozva nem támaszthatsz.
  10. A Szolgáltató felhívja minden regisztrált felhasználó figyelmét arra, hogy alaposan és körültekintően mérlegeljék, milyen tartalommal, milyen formában teszik közzé hozzászólásaikat. A mérlegelés során vegyék mindenképpen figyelembe, hogy bárki, akár több év elteltével is visszakeresheti egy-egy regisztrált felhasználó akár összes hozzászólását.
 4. Egyéb rendelkezések
  1. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy technikai vagy egyéb okokból a Szolgáltatást vagy annak egy részét korlátozza vagy felfüggessze.
  2. A Szolgáltató a jelen felhasználási feltételek és a kapcsolódó dokumentumok megváltoztatásának jogát fenntartja. Az esetleges módosításokról a felhasználók előzetes értesítést kapnak a változtatás utáni első belépéskor, illetve az Index Fórumok Gépházának hírei közt.
  3. A Szolgáltató kijelenti, hogy a jelen Felhasználási feltételekben és a kapcsolódó dokumentumokban rögzített jogait jóhiszeműen gyakorolja és ezt a regisztrált felhasználótól is elvárja.
  4. A Felhasználási feltételekkel és a kapcsolódó dokumentumokkal vagy azok végrehajtásával kapcsolatos probléma esetén fordulj hozzánk https://indapass.hu/kapcsolat/ oldalon keresztül.

Hatályos: 2014.04.15-től | Utolsó frissítés: 2021.08.01 | Kiadta: Inda-Labs Zrt.

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!