sarmany-mama Creative Commons License 2010.04.02 0 0 251

Jó estét kívánok minden sorstársnak!

 

Kérném szépen annak a segítségét aki respíró ügyben járatos!

 

2003.01.14.-i dátummal kötöttem Casco szerződést az Uniqa biztosítóval.

2005-ben a gépjármű hitele lejárt, ennek ellenére szerződésünknek megfelelően továbbra is fizettem a negyedéves díjat, annak rendje módja szerint.2008-ban azonban a biztosító által részemre megküldött új díjszabás nem tetszésemet váltotta ki.

Ezért az alábbiakban ismertetem reakcióimat az említett biztosító felé.

 

Tisztelt Biztosító!

 

2003.01.14-től volt érvényes szerződésem /kötvényszám:1728759/ HJB 592 FRSZ-ú gépjárműre.

Ezen gépkocsira az elmúlt 5 évben Önök semminemű kárrendezés címén nem fizettek ki egy megveszekedett forintot sem!

Konklúzió: evvel a gépjárművel nem történt károkozás!!

Az eltelt öt év folyamán ezzel szemben kifizettem biztosítójuk felé közel egymillió-ötszázezer Forintot

2008. októberében megkaptam értesítésüket, melyben leírták, hogy 2009. évben „ csak” 262357.- Ft lesz az éves díjam! Jutalmul a kármentességért.

 

 Válaszként

2008. októberében a XXI. században e-mailben írtam Önök felé egy felmondólevelet, melyben kértem, a Casco biztosítás megszüntetését.

 

Válaszuk tartalma: feljelentéssel való fenyegetés volt.

 

Ez a gépjármű 2005.09.21 hatállyal a Kft tulajdonába került, az elidegenítési tilalom megszűnt tehát nem volt rá kötelezően fizetendő Casco biztosítás.

 

2009.04.20.-ai keltezéssel végre megkaptam törlésértesítőjüket, melyben búcsú ajándékként respíró díjra tartanak igényt.

 

Az Önök által kibocsájtott Biztosítási Kötvény sehol nem tartalmaz respíró díjra utaló kitételt.

 

Ma, amikor internet segítségével adóbevallásra és egyéb nagy horderejű dolgok hivatalos elintézésére lehet sort keríteni, akkor egy nem kötelező biztosítási díj

lemondása sem okozhat biztosítójuknál problémát.

 

Nem véletlenül  kértem  a Casco megszüntetését, talán Önök előtt is ismert, hogy pénzügyi és gazdasági válság van többek között kis hazánkban is!!

 

Egyidejűleg tájékoztatom Önöket, hogy a vita tárgyát képező gépjármű 2008.december 20.-óta nincs a Kft tulajdonában.

 

Tekintettel arra, hogy a köztünk létrejött biztosítási szerződés 2009. január elsejei fordulónappal köttetett, én pedig jóval a fordulónapot megelőzően kértem a biztosítás megszüntetését, ennek ellenére azt Önök még mindig élő szerződésként kezelték, nem fogadom be respíró igényüket.

 

Budapest, 2009-05-06

 

Juhász Györgyné

 

 Fentiekre választ nem kaptam! 

 

 Ellenben a mai napon 2010.április.02.-án tértivevényes levelet kaptam a Gödöllői Város Bíróságtól.

 

Biztosítási szerződésből eredő tartozás:41149:-

erre kamat:2008.09.22-2008.12.31-ig évi 15,5%

                 2009.01-01-2009.06.30-ig évi 17%

                 2009.07.01-2009.12.31-ig évi 16.5%

                 2010.01.01-kifizetés napjáig a jegybanki alapkamat 7%-al növelt összeget követelik.

ügyvédi munkadíj: 6250:-+Áfa

3000.-Ft bírósági eljárási illeték utólagosan kerül felszámolásra.

 

Kérem a fenti problémával már szembesült vagy hozzáértő Hölgyet/Urat

segítsen hozzá a megoldáshoz.

 

Minden segítőkész ötletet köszönettel várok.

 

Üdvözlettel:sármány-mama