rumci Creative Commons License 2010.02.04 0 0 7981
A kérdés nagyon jó. Úgy vélem, igazán egyértelmű megoldást nem lehet adni nemhogy A magyar helyesírás szabályai alapján, de még A földrajzi nevek helyesírása című, igencsak részletekbe menő kiadvány alapján sem. (Ráadásul történelmi nevekről lévén szó, még a tárcaközi Földrajzinév-bizottsághoz sem lehet fordulni, amely egyébként a kérdésben az abszolút tekintély lenne kurrens nevek esetén.)

A Dél-Dakota az Alsófehérre lenne ráhúzható, ha valóban létezne Felső-Fehér. Ekkor valódi oppozíció áll, és szépen látható az előtaggal való bővülés. Mivel azonban ez az oppozíció mára (és nem csak mára!) már teljességgel elhomályosult, erre én nem alapoznék az Alsófehér esetében.

A Küküllőknél viszont kifejezetten nem erről van szó, miként Kvász Ivor ezt remekül kifejtette (#7901). Tehát ott ez a fajta kötőjelezés épp a magyar helyesírás legfőbb alapelve, az értelemtükröztetés ellen tenne. (És azt hiszem, itt a kulcs: a magyar megyenévanyagban a kötőjel mindig az összetettséget tükrözi, tehát mellérendelésre vall; így félreérthető lenne egy másfajta kötőjelezés. És a Dél-Dakota már viszonyítási rendszerben van a fejünkben, mint a Hajdú-Bihar.)

Mivel a földrajzi nevek írásának szabályozása alaposan és részletesen A földrajzi nevek helyesírása című önálló szabályzatban van kodifikálva, és A magyar helyesírás szabályai erősen tömörít (a 177. pont épp egy ilyen zanza, meglehetősen különnemű dolgok összeeresztése), szerencsésebb annak a szabályzatnak az elemzéséből következtetésekre jutni. Szóval a 177. a)-ra való hivatkozás számomra nem igazán meggyőző. (A lényeg persze itt is az, hogy nem a megyenév bővül, tehát már a kiindulásnál összeomlik a szabályra való hivatkozás.)

A kiskun/nagykun magyarázása is lehet persze sokféle, de ott legalább nincs ingadozás. (A „jelentésükben tömbösödött tájnevek” megfogalmazásért amúgy az AkH. megérdemelne egy citromdíjat, annyira semmit nem jelent. Köszi, hogy előhoztad, majd érdemes egy kicsit átfogalmazni a következő kiadásig.) Jelentésváltozást nem látok a kiskun/nagykun esetében (persze, szinte mindenre rá lehet húzni, de az már kifejezett erőszakolás lenne a jelen esetben). A „tömbösödés” meg pusztán annyi, hogy bizonyos, tételesen felsorolt tájneveket egybe kell írni. De hát a megyenévben nem szerepel a tájnév maga (nem Kiskunság megye, hanem Kiskun megye, holott a megyenevek többsége főnévi és nem melléknévi értékű).

Szóval újfent arra jutottam, hogy nagy a kuszaság nevezéktanilag is, így hát egyedül üdvözítő megoldás nincs. Továbbra is úgy gondolom, hogy az OH. szótári részében szereplők értelmes kompromisszumon alapulnak, sőt ezek a legszerencsésebb megoldások (még az ellentétes úzus ellenére is), de nem gondolom, hogy szörnyű tragédia lenne ezektől eltérni, és más módon írni ezeket a hivatalos névként amúgy sem létező megyeneveket. (A helyesírás a nem hivatalos elnevezések terén nagyon gyakran tanácstalan amúgy is, kiváltképp az intézménynevek, növény- és állatnevek körében.)
Előzmény: kíváncsibéla (7944)