Törölt nick Creative Commons License 2009.09.26 0 0 7

És Iszugyinak is!!!

 

A második Iszugyi-parancsolat: A gravitációt az elemi gravitációs töltések

g(k) = { - g m(e), + g m(e), + g m(P), - g m(P)} k=e,p,P,E

okozzák.

A gravitáció egyetemes, mert a fajlagos gravitációs töltésböl származik az egyetemes gravitációs állandó

G(grav.) = g^2/4pi,

és a gravitácios mezö is c-vel terjed

D D A(grav.) = - J(grav.)

a véges Minkowski-térben, a harmadik parancsolat.

A négy stabil elemirészecskéknek sem a helye, sem a sebessége nem határozható meg pontosan, de erre a mezök mozgásegyenleéiben nincs is szükség, a negyedik parancsolat.

Az ötödik, az hogy a stabil elemirészecskéknek csak az elemi g-töltése van, a elemi elekromos töltésük

q(k) = -q, + q, + q - q}, k= e,p,P,E

mellett. Természesen az elektromágneses mezö mozgásegyenlete

D D A(e.m.) = + J(e.m.)

az ismert Maxwell egyenlet a véges Minkowski-térben!

  1.Iszugyiparancsolat:Ami nem sikerült a múlt század fizikusainak, az Szász Gyulának sikerült: A világmindenséget, a kvantumokól a kozmoszig, egy formulába önteni.

A fizikusok által elfogadott áltrel és a kvantumelmélet, mint érvényesnek tekintett alapelméletek, amik egymást kizárják, mindakettö rossz.

 

A testek szabadesés nem egyetemes és a Planck állandó egy Lagrange multiplikátor!