LvT Creative Commons License 2009.08.31 0 0 7118
Kedves Andreas de Szered!

Elöljáróul: IRL alapból magázódom, URL viszont tegeződöm. Ezennel felajánlom itt a fórumon a pertut: proszit!

Borovszki: Ez -ský (-ski) képzős egy szláv lakosnév valamely Boro(v/w)(o/e/y) településről. Ez a település a m. Fenyves településnevek értelmi egyenértékűje (vö. szlk. bor ’fenyőfa; fenyves’). Engedelmeddel az azonosítást elhagyom, ha érdekel, akkor ide: <http://europe.mapquest.com/maps/main.adp?country=SK> Szlovákiát, Csehországot, ill. Lengyelországot választva kell beírni a „City” rovatba a Borov, ill. Borow stringet. Szlovák történeti vonatkozásban vö. még: <http://slovnik.juls.savba.sk/?w=borov&s=prefix&c=w5aa&lang=en&d=obce&ie=utf-8&oe=utf-8>. Ezeken kívül mág más, azóta eltűnt településre is gondolhatunk. — Kisebb valószínűséggel a rövidebb Bory stb. településnevek is szolgálhatnak alapul.

A jelenlegi szlovákiai adatokhoz vö. <http://slovnik.juls.savba.sk/?w=borovs&s=prefix&c=rccc&lang=en&d=priezviska&ie=utf-8&oe=utf-8>, a csehországiaikhoz: <http://seznam.1188.cz/?q=Borovsk%C3%BD&x=19&y=21>, a lengyelekhez: <http://www.moikrewni.pl/mapa/kompletny/borowski.html>. Lehetne még bulgár is, de ettől most eltekintek.


Cserveni: Ahogy már többen jelezték, északi szláv, jelentése ’vörös [hajú]’. A fenti linkekbe beírhatod csehül és szlovákul a Červený-t. A lengyel itt kiesik. Az ukránt sem feltétlenül venném ide, mert ott inkább червоний a ’vörös’ (és még kevésbé jellemző, hogy puszta melléknév lesz személynévvé).


Moravek: vö. cseh-szlovák Morávek (ritkábban: Moravek), lengyel Morawek. Nem tipikus, de előfordul, hogy képzőtlenül lesz lakosnév a nyugati szláv nyelvekben: ebben az esetben ilyen a ritkább Morava ( < Morava ’Morvaország, Morva folyó’) a gyakoribb Moravec ’morvaországi, Morava mellé való’ mellett. A Moravek a Morava szn.-ből kicsinyítő képzővel előállított apanév. (Vagyis az, aminek milyennincs korábban alította.)


Sutovszki: Nem is tennék hozzá semmit hive #7037-hoz, csak a helynév etimológiáját: szlk. šuta ’szarvas, őz nősténye; szarvatlan juhfajta; szurdok’.


Hulo: A #7026-ban még Hula volt, melyik a pontosabb forma?


Melicher: Ezt ebben a formában németnek vélem, a szláv Melich (< Melchior ’Menyhért’) szn.-ből alkotott német -er képzős apanév. — A mai német telefonkönyvi alakok igen gyérek (1 német, 3 osztrák), így vélhetően a szlávok közé betelepült német enklávékban alakulhatott ki. Mivel a Szlovákiában 1995-ben adatolható 844 férfinév két nagyságrenddel nagyobb, mint másutt, és a névnek itt szláv továbbképzései is vannak (Melicherík, Melicherčík), így szinte biztos, hogy a név cipszernek tekinthető.


Petrasits vagy Petrasicz: Vö. szerb-horvát Petrašić csn. A szb.-hv. Petar ’Péter’ személynév Petraš továbbképzéséből alkotott apanév.
Előzmény: Andreas de Szered (7117)