Kis Ádám Creative Commons License 2008.12.13 0 0 181

Kedves mozomaza!

 

Kosztolányi Nyelv és lélek című gyűjteményét természteesen ismerem, sőt, használni is szoktam. Kosztolányi semmiképpen nem "nyelvész", (persze, nyelvész sem), ezzel szemben az említett kötetben leírja, hogy a nyelv védelme, művelése szerinte nem a nyelvészek, hanem az írók feladata.

 

A "nyelvész" és a nyelvész  közötti különbség a tudományosság felől fogalmazható meg. A nyelvész - tudós, aki a tudomány általános szabályai szerint műveli témáját. Ebben az egyik, szempontunkból leglényegesebb ismérv az objektivitásra való törekvés. Grétsy László főtevékenységét illetően nyelvművelő, neylvvédő, nyelvőr, mindezeket szubjektív indítékkal végzi, ami önmagában nem elítélendő, de nem is tekinthető tudományos tevékenységnek. Ő maga sem tekinti annak. Ő nem leíró nyelvtant ír, hanem nyelvi illemtant.  Ez a különbség másutt is megvan: az emberi viselkedéssel tudományos szinten a pszichológus vagy a humánetológus foglalkozik, de ők nem írnak etikettet, illemszabályokat.

 

Grétsy László nemcsak tisztában van ezzel a különsébggel, hanem megvan (vagy volt) neki a saját nyelvtudományos tevékenysége is, amely egészen más keretek között jelent meg.

 

Nem is ő okozza a problémát, hanem a szurkolók, akik, ha csak a kortársaira korlátozzuk a kört, nem Antal, Papp (ők már nem élnek) vagy Benkő, Kiefer nevét ismerik, hanem az övét, nem az említetteket tekintik nyelvésznek, hanem őt. Ez azért joggal tekinthető visszásnak.