Bogyó 2 Creative Commons License 2008.11.25 0 0 6593
Szerintem nem annyira, mert Wass Albertet többek között a zsidósággal kapcsolatos vélt álláspontja miatt szokták támadni, de holokausztot talán ő sem tagadott.
Én abban szeretnék hinni, ami az ő műveiben is van, amikor a környezeti hatások a korábbi megaláztatások miatt ír le negatívan zsidókat, nem pedig fajelméletből. Hogy ezért lettek sokan kommunisták, hogy ezért voltak sokan '56 után a megtorlásban élenjárók. Én nem gondolom, hogy ő náci lett volna, pont, hogy szeretném megvédeni őt ettől a vádtól, elismerve, hogy van mibe belekapaszkodni az ezt állítóknak.

De nézzünk mást. Érdekes gondolatok egy másik fórumból a dákó-román kontinuitás kapcsán:

"Tegyük fel, hogy igaz, s õk 2000 éve élnek békésen a mai Románia területén. Nézzük csak, mire volt elég nekik 2000 év, mekkora civilizáció-csodát tudtak felépíteni ennyi idõ alatt, egy kis összehasonlításban: Ha a dáko-román elmélet igaz, akkor elmondhatjuk: 1. A magyaroknak mintegy 100 esztendõ alatt sikerült önálló, a kor viszonylataiban élenjáró és jól mûködõ (feudális) államot létrehoznia az ÖSSZES magyar számára. A románoknak ehhez 1918 évre volt szükségük (pedig -állításuk szerint- az elsõ ezerben még itt sem voltunk mi, a démonok, hogy akadályozzuk szegénykéimet). 2. A magyaroknak 100 évbe tellett saját (nemzetébõl való) koronás királyi dinasztiát "kitermelnie" (korábbi fejedelmi dinasztiájából). A románságnak ehhez 1800 esztendõre volt szüksége (és az a királyuk sem román, hanem német nemzetiségû, tehát idegen volt). 3. A magyarságnak letelepedése után 200 évvel már megszületett, ma legkorábbi szövegemlékként ismert, anyanyelvén szóló, LATIN betûs írással írott alkotása, 300 évvel letelepedése után pedig már az elsõ anyanyelvén íródott VERSe is megszületett. Ugyanerre a teljesítményre a románságnak röpke 1500 évre volt szüksége (négyszáz esztendõvel késve le a Halotti beszédet, háromszázzal az Ómagyar Mária-siralmat), s még az is ciril betûs volt... de sebaj, mert 1800 év után már sikerült áttérniük a latin betûs írásra is. 4. A magyarság letelepedése után 100 évvel már templomokat, kolostorokat épített. A románságnak kb. 1400 év kellett néhány kõtemplom megépítéséhez, s Moldván kívül csak megjelenésük után 1900 évvel kezdtek el áttérni a fatemplomok építésérõl a kõtemplomokra. 5. A magyarság önállóan, saját országában kezdte meg, és önerõbõl vitte véghez a maga felemelkedését. A románság a román fejedelemségekben semmire nem jutott. Elsõ anyanyelvi bibliafordítását és iskoláit I. Rákóczi Györgynek köszönheti, aki lefordíTTATTA román nyelvre a Bibliát, s fogarason az állam pénzén iskolát alapíttatott a számukra."

Szerintem elgondolkodtató lehet egy román számára, vajon ezt mivel magyarázzák?
Előzmény: Leevee (6592)