Zicherman Istvan Creative Commons License 2008.05.16 0 0 54
Folytatás.
.................
(még egyszer bocsánat az elütésekért és fogalmazászavarért:()

Sztálin agresszív szándékait bizonyítandó, illetve azt, hogy a SzU nem védekező, hanem támadó háborúra készült, Rezun azt írja, hogy Zsukov 1941 tavaszán szétzavarta az előkészített partizán-kádereket és likvidálta a partizán-bázisokat Belorusszia erdőségeiben.
Először is, a partizán-káderek és bázisok felszámolása nem 1941-ben, hanem 1936-ban indult (a ,,D-munkálatok"-ról nagyon sokat írtak nálunk az utóbi 15 évben, csak a lusta ember nem olvasott róla).
Másodszor, a partizánok időnek előtti kiképzésének ötlete és a hozzá kapcsolódó összes munka az NKVD-tőlszármazott, akésőbbiekben igen híressé vált Sztarinov ezredestől. Maga az NKVD foglalkozott minden olyan munkával, ami a tervhez kapcsolódott. A Honvédelmi Népbiztosok Tanácsának és a Vezérkarnak ehhez semmi köze sem volt.
Harmadszor, a döntés, hogy beszüntetik azezirányú munkákat magától Sztálintól eredt, aki attól félt, hogy a fegyverek és hadianyagok a németek (vagy más agresszor) kezébe kerülhetnek, egyes esetekben pedig a szovjet hatalom ellen fellépők használhatjákfel ezeket, hogy csapást mérjenek a Vörös Hadsereg hátába (az ilyen gyanú megalapozottságának megvitatása nem tartozik cikkünk tárgyához).
És végül negyedszer, éppen 1941 júniusára lett felállítva a Wehrmacht vezérkarának utasítására kilenc őrhadosztály (207., 213., 221., 281, 285, 286, 404, 444. és 454.) és négy őrdandár (201., 202, 203, és 204), és éppen a felderítés azon adatai alapján, hogy a SzU saját területén, már békeidőben kiépítette a bázisokat a partizánmozgalom számára, és hogy ennek következtében komoly veszély fenyegeti a német hadsereg utánpótlási vonalait. Az említett német őr egységek állománya kizárólag a SzU területén került bevetésre.
Mellesleg, tisztelt olvasó, ha észrevette - a Rezun szerint gyenge német felderítés, amely nem tudott eljutni a német gimnáziumok földrajzi atlaszaiig, és nem volt tisztában még a SzU vasút és közút hálózatával, hirtelen - mint kiderül - kiválóan informált a partizánmozgalom kibontakozásának legtitkosabb, szigorúan őrzött tervéről.
Ez egy dokumentáltan rögzített tény. Mi a francnak kellett a németeknek felállítani az őrhadosztályokat, ha nem akartak háborút folytatni a SzU területén, és addig nagyszerűen megvoltak nélkülük?

(Folyt. köv.)
Előzmény: Zicherman Istvan (53)