Zicherman Istvan Creative Commons License 2008.05.12 0 0 0
V.Csobitok,

hadtörténész, harckocsi-mérnök, több szakkönyv szerzője harckocsik és a második világháború történelmével kapcsolatban.

,,A ,,JÉGTÖRŐ" - EGY LÁZÁLMAS ELME SZÜLEMÉNYE"

( Forrás: Неправда Виктора Суворова: Сборник / Исаев А., Чобиток В., Иринчеев Б., Рубецкий О., Пернавский Г. и др.; ред.-сост. Г. Пернавский. — М.: Яуза, Эксмо, 2007. — 41/384 с. — (ВИС)
A cikk a cikkgyűjteményből Csobitok 2000-ben megjelent cikkének módosított, ,,visszafogottabb" változata.

Bevezető.

Az adott cikkem bekerült a ,,Viktor Szuvorov igazságtalanságai" gyűjteménybe, a ,,Egy-s-más a csodálatos tankokról" címen.
Pár évvel ezelőtt, 200-ben, a Győzelem 55. évfordulója alkalmából írtam egy cikket (,,A ,,Jégtörő" - egy lázálmas elme szüleménye"). A cikk bevezető részében külön kiemeltem, hogy nem vitázok egyes elméletekkel, és nem áll szándékomban bármely teória cáfolata vagy bizonyítása. Egy valamit kívántam bizonyítani: a ,,Jégtörő" szerzője, Vlagyimir Bogdanovics Rezun, aki a Viktor Szuvorov írói álnév alatt publikál - hazug, ráadásul patológiai és visszafordíthatatlan szinten. Szinte minden bekezdésben hazudik, ráadásul erre gyakran még szüksége sincs a mondandója számára. A forrásokat, amelyekre néha hivatkozik, kegyetlenül kiforgatja, részeket szakít ki a szövegkörnyezetből, ami miatt azok pont az ellenkezőjéről szólnak, mint az eredeti szövegben...
Attól függetlenül, hogy a cikk célját világosan megneveztem, nagyon sok levelet kaptam az elmélete mellett kardot törő emberektől, amiket röviden összefoglalva a következő kategóriákba sorolhatok: ,,Igaza van, de a lényeges dolgokban neki igaza van!", ,,Te belekötsz az apróbb részletekbe; elképzelhető, hogy Szuvorov tévedhet pár számban", stb., stb.
Ami érdekes, a ,,rezunoidok" között, ahogyan én nevezem az illetőket, akadnak mint a kommunizmus által megharapott ,,nyomorult múlt" ellen küzdők, úgy hurrá-hazafiak is, akik bármilyen Hitlert készek sapkákkal agyonverni. Az előbbiek úgy tartják, hogy Rezunnál a legfontosabb az, hogy éppen a Szovjetunió szervezte meg a második világháborút; a második kategóriába tartozók - hogy nem vagyunk idióták, és a háború kezdetén elszenvedett katasztrófák abból állnak, hogy - mint azt Rezun mondta - mi készek voltunk elsőként támadni, és ezért nem voltunk felkészülve a védelemre, pedig ha sikerült volna nekünk mérnünk az első csapást...
Mint az egyik, úgy a másik is - marhaság. Ez az én személyes véleményem. De nem kezdek vitát a marhaságot cáfolandó. Egy gondolkodó olvasó számára, aki nem nagyon ismeri a hadtörténelmet és a haditechnikát, Rezun olvasása közben nem tűnik fel, hogy őszintén szólva hülyeségekkel tömik az agyát, méghozzá a leg szégyentelenebb hazudozás formájában. Számukra a cikkemből több dolog is kiderül. A fanatikus revizionista ,,rezunoidokat" pedig fölösleges lenne bármiről is meggyőznöm, mivel a meggyőződésük olyat, mint a hit - az érvek nem hatnak rájuk, mivel ,,lényeges dolgokban Neki van igaza".
Az apróságokra viszont, amelyekbe Rezun kritikusai ,,belekötnek", épül gyakorlati az egész bizonyítási bázisa, szándékosan önti tele a szöveget tengernyi aprósággal és adattal, amelyekből utána sokatmondó következtetéseket von le, és a következtetésekből építi fel az elméletét. Hogy is van ez - ő elferdített apróbb részletek sokaságára építi bizonyítási bázisát, mi meg nem köthetünk bele az eleve hamis adatokba, mert az már ,,kicsinyesség"?
Ezért is igyekszem nem támadni az elméleteit - egyes embereknek elég lesz rámutatnom, hogy Rezun hazudik, másokat meg még az elmélet ,,globális" megdöntése sem fogja meggyőzni.
Sőt, többet mondok - nem tudom, hogy miből áll Rezun globális elmélete, mivel a könyveit nem olvastam... ,,Nem olvasom, de elítélem:)". Ami érdekes, ez a kijelentésem már nem egyszer egy lakmus-papír szerepét töltötte be számomra, amikor fel kellett mérnem, hogy a vitapartner mennyire adekvát módon viszonyul a valósághoz. Az az ember, aki józanul fogja fel a dolgok természetét, megértéssel és jó humorral viszonyul az ilyen kijelentéseimhez, a dűhött rezunoidok viszont dobverős sámántáncba kezdenek örömükben.
Valóban, nagyon sokáig egyetlen egy Rezun könyv sem volt a kezemben, de az állandó idióta, érthetetlen módon embereknél felmerülő kérdések a beszélgető partnereimnél, amik a BT harckocsikat érintették (Minek kellett ledobni a hernyótalpakat? Minek kellett nekünk olyan tank, ami nem felelt meg a mi területünknek? Minek kellett teljesítmény korlátozó berendezés?), vagy az ,,autósztrádás" tankokat (minek kellett a komcsiknak az A-20 autósztrádás harckocsi?), annyira az agyamra mentek, hogy kénytelen voltam megvenni a ,,Jégtörőt" és felütni a harckocsikról szóló fejezetet, hogy végre darabjaira szedhessem a marhaság alapforrását. Így kezdődött az ismeretségem Rezun könyveivel. Ami jellemző, hogy amint sikerül elmagyarázni, hogy a BT-ről nem dobáltak le semiféle hernyótalpakat, rögtön jött egy másik kérdés, ami egyáltalán nem tartozott avita tárgyához - például ,,Miért semmisítették meg a Sztálin-vonalat?". Az emberben még fel sem merül a kérdés, hogy valóban meg lett-e semmisítve ez a vonal. Mint ahogyan abban sem kételkednek, hogy a háború első napjától kezdve 24 ezer szovjet harckocsi állt szemben a németekkel. Mint ahogyan fel sem merül bennük a kérdés egyéb kérdésekben.
Miért is? Úgy látszik azért, mert Rezun olyan pofátlanul és tehetségesen hazudik, hogy az olvasók többsége nem érzi a késztetést, hogy ellenőrizze a leírtakat. Nagyon egyszerűen magyaráz rendkívül bonyolult dolgokat, eseményeket, de ami a legfontosabb - kifinomultan manipulálja az olvasó tudatát, gyakran nem mondva ki a szükséges következtetéseket, csak kimond egy kisebb tényt, amelyhez valami sokat sejtetően hozzáteszi, hogy ,,mi azért önnel tudjuk, amit tudnunk kell"...
Nem eresztem bő lére a mondókámat. Hogy bebizonyítsam, hogy Rezun hazudik, ehhez nincs szüksége az embernek végigolvasnia az összes könyvét. Még csupán csak egy fejezetet is feldolgozva, amelyben a hazugság mennyisége a tartalom egy-egy mértékegységében bőven túllép minden megengedett normát, le lehet vonni a következtetést, hogy a többi fejezetben sem jobb a helyzet. Akkor meg minek rágódni és tömni magunkba továbbra is ezt a ,,szellemi eledelt", ha már az első kanál után nyilvánvaló, hogy mi is ez valójában?
A harckocsik - az én életem. Éppen ezért konkrétan róluk fogok írni, ezért nem fogok belemászni olyan területekre, amelyekhez valószínűleg nem értek, ezért - ha nem a számítógépekről és nőkről beszélünk - akkor kizárólag a harckocsikról. Kezdjük a ,,Jégtörő" 3. fejezetével, és menjünk végig rajta, szinte mondatról mondatra.

(Folyt.köv.)