Aurora11 Creative Commons License 2008.02.21 0 0 602

Szerintem azért a Schrödinger-egyenletet kell használni,mert a Newtoni-mechanika pontmechanikájából hiányzik a nemlineáris konvektív gyorsulás,amit a bázisállapotok segítségével küszöböl ki.A teljes állapotot több színből nézve,sok bázisállapottal ír le,ezért az egyetlen  teljes állapothoz tartózó Hamilton-függvényt,a különböző színekhez tartozó sok bázisállapothoz tartozó Hamilton-operátorral helyettesíti.Lineáris áramlás közelítésnél elég véges sok bázisvektort figyelembe venni,az analitikus nem lineáris áramlásnál kontinuumsok kell belőle,ezért ritka kivételtől eltekintve(amikor az integrál analitikusan megoldható) numerikus megoldásra vagyunk utalva.

A relativitás erő-gyorsulásos képlete csak a pontmechanikában igaz,amikor a (v,grad)v elhanyagolható.

Előzmény: egy mutáns (600)