spiroslyra Creative Commons License 2007.11.26 0 0 966
Errol a konyvrol van szo, Kedves Rumci?Új f-book a láthatáron

A magyar irodalom történetei. A hálózati változatot szerkeszti Horváth Iván, megjelenik 2007. december 5-én.

A magyar irodalom történetei
2007.05.11.

Paradigmaváltó vállalkozásba fogott a Gondolat Kiadó: Szegedy-Maszák Mihály főszerkesztésében háromkötetes irodalomtörténeti kiadvány lát napvilágot, melynek második, az 1800-tól 1919-ig tartó időszakot felölelő részét (szerkesztő: Szegedy-Maszák Mihály és Veres András) május 10-én mutatták be ünnepélyes keretek között az Akadémia Kupolatermében. A harmadik kötet várhatóan az Ünnepi Könyvhétre jelenik majd meg.A most megjelenő kötetek a 40 évvel ezelőtt készült legutóbbi irodalomtörténet,a "spenót" után ismét megkísérel átfogó képet nyújtani a magyar irodalomról -minden tekintetben újszerű hozzáállást választva. Mint azt a címbeli többesszám is jelzi, a szerkesztők a hagyományos irodalomtörténeti módszerekkel szakítva, szkeptikus és kétségekkel teli pillanatképet kívánnak nyújtani - fogalmazott Veres András a kiadványról. Jóllehet a kötet egyfajta összegzést jelent, lezárni azonban mégsem szeretne, sokkal inkább egy állandó folyamatot bemutatni, amivel az olvasó, ha akar egyetérthet, vagy ellentmondhat. Kevésbé az irodalomtörténeti elméletek bemutatás volt a cél, sokkal inkább aktív olvasásra, együttgondolkodásra akarták késztetni az "alkotó értelmiséget".

Az eredeti 100 íves tervből 210 ívnyi szöveg lett, a három kötet azonban még nem minden. Szegedy-Maszák Mihály elképzelései szerint a közeljövőben hozzáférhető lesz a az irodalomtörténet CD-s és hálózati változata is, mely az interneten keresztül folyamatosan bővülhet.

A kiadvány megjelenéséhez a Magyar Tudományos Akadémia is hozzájárult az NKTH támogatása mellett, így a vállalkozás egyben kapcsolatot jelent az innováció és filológia egymásnak idegennek tűnő területei között is.

Marosi Ernő véleménye szerint a kötet szakít ugyan elődjével, a "spenótként" elhíresült hat kötetes irodalomtörténettel,annak előzetes ismeretét azonban mégis feltételezi: "spenót-paradicsommal". Az Akadémia alelnöke külön üdvözölte, hogy hosszú idő eltelte után ez kiadvány újra utat nyithat az egyetemi tankönyv jellegű könyvek megjelentetésében.A három kötetnek összesen közel 150 szerzője van, a most átadott részt 42-en jegyzik, s a széles kitekintést, a témaválsztás sokszínűségét jelzi, hogy a résztvevők nem is kizárólag irodalomtörténészek. A névsorban többek között ott találjuk Gángó Gábort, Imre Lászlót, Tolcsvai Nagy Gábort, Szajbély Mihályt az MTA nagydoktorai közül, de szerző Pléh Csaba is, az MTA főtitkárhelyettese, aki az 1910-es évek pszichoanalízisről és a modern magyar irodalom kapcsolatáról szóló fejezetet készítette.

Már a kötet előkészítése is formabontónak tűnhet, az egyes szerzőket a dátumok, a témák és a terjedelem meghatározásával keresték fel a szerkesztők. Így sikerült elérniük, hogy az egyes részek valóban új szemléletet és új felfogást tükrözzenek. Ezáltal fordulhat elő, hogy néhány kiemelkedő alkotás (például Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk című regénye) több fejezetben is megjelenik, más munkák viszont (pl. Gárdonyi Egri csillagok) önálló fejezetet kapotak. Kerényi Ferenc, a kötet három fejezetének szerzője a módszertani sokszínűséget, a gondolkodásra késztetést hangsúlyozta, melyhez szemléletváltás is szükséges.

A kötet tehát nem összefoglalást, mégis egyfajta narratív irodalomtörténeti elbeszélést nyújthat az olvasónak, melynek egyes fejezetei külön-külön mesélnek el történetrészeket és együttesen rajzolnak ki átfogó képet az irodalom teljes korszakáról.A magyar irodalom történetei

Főszerkesztő: Szegedy-Maszák Mihály

Gondolat Kiadó, Budapest 2007.

I. kötet: A kezdetektől 1800-ig,
Szerkesztette: Jankovits László, Orlovszky Géza

II. kötet: 1800-1919-ig
Szerkesztette: Szegedy-Maszák Mihály, Veres András

III. kötet: 1919-től napjainkig
Szerkesztette: Szegedy-Maszák Mihály, Veres András