Kvász Ivor Creative Commons License 2007.11.21 0 0 949
A kifejezés Theophrasztosznál szerepel, aki Empedoklész elméletét ismerteti az érzékelésről és a gondolkodásról - a kettő nála hasonló természetű. Angol fordításban (Kirk - Raven - Schofield: The Presocratic Philosophers, 391. és 392. szemelvény): "Empedocles has the same theory about all the senses, maintaining that perception arises when something fits into the passages ['pórusok'] of any of the senses. [...] And he has the same theory about thought and ignorance. Thinking is of like by like, ignorance of unlike by unlike, thought being either identical with or closely akin to perception." Tehát az egyes érzékszervek csak azt tudják megismerni, ami velük hasonló anyagból épül föl, vagyis velük hasonló nagyságú részecskékből áll össze. Ugyanígy működik a gondolkodás is: az emberi szellem csak a vele rokon eszméket fogja föl.
Előzmény: spiroslyra (948)