miszega Creative Commons License 2006.10.18 0 0 135

Mohácsi csata röviden

 

a felázott szántóföldekről érkező Ruméliaiak leereszkedve a fennsíkról látták hogy a magyarok legfeljebb 2 km-re csatarendben állnak

 

igyekeztek felsorakozni,közben elfogalták a rendelkezésre álló terület felét, alig hagyva helyet a másik két seregrésznek.

 

jobbszárnyukra mintegy 100 "ágyút" és 3000 janicsárt vezényeltek

a magyok küzelsége miatt a lövegeket nem tudták rendesen elhelyezni, hanem egy emelkedő aljára, így a lövegek az ég felé meredtek

persze leáshattak volna, de úgy vélték a tüzérség puszta nagy száma elég az elrettentésre

 

maga a had egy ideig csekkelte a magyarokat, aztán lefujták a csatarendet, némi csapataokat kiküldtek szembe a magyar portyázókkal

 

egy dandárt meg balfelől kémszemlére, ez utóbbiak a csata ideén kifosztották a magyar tábort, majd amikor a magyarok menekülni kezdtek elvonultak onnét

 

a pihenésre készülő ruméliaiakat érte Tomori támadása a jobbszárnnyal

akik nem tudtak felfejlődni és így rendesen megszorították őket

 

ekkor kellett vona a középne a királlyal támadnia

közben elkezdtek leérkezni a szultáni hadak

a király által vezett támadás fennakadt az ágyúsoron, ahol akadályokat is gyorsan felállítottak

 

a lovasság jobbra-balra kitért, és a közép gyalogsága kezdett ott harcolni a janicsárokkal

 

Tomori kb. ekkor egy oldaltámadást próbált a szultáni sereg ellen de a főerő janicsár hadosztálya "3-4* támadta meg őket puskatűzzel" feltehetőleg ekkorr esett el Tomori is

 

ezen támadás visszaverése után a zsoldos lovasság egy része rátámadt a Ruméliai táborban fosztogató magyar jobbszárnyra, és megfutamította

 

közben a király támadása szintén a janicsárokon akadt el, miután elzavarták az ellenük küldött szpáhikat

 

ezen csapatok megfutamodása után a török lovasság üldözőbe vette őket

 

majd a közép gyalogságát támadták meg, itt volt a legnagyobb arányú a veszteség

 

még mindíg ott volt a balszárny

 

ezt csak a "pihentebb" anatóliaiak támadhatták meg, amit azonban a maygarok nem vártak be, hanem rájuk támadtak

 

itt nem volt olyan siker, mint a jobbszárnyunkon, mivel itt harcrendben álló csapatokkal harcoltak

 

de legalább 3* csaptak össze, amikorra a csatatér kétharmadát birtokba vevő oszmán hadak egésze ellenük indult

akkor visszavonultak, ami futássá változott, de a beköszöntő este és seregének fáradtsága miatt a szultán ezt már nem üldözhette

 

 

 

 

 

 

Előzmény: Törölt nick (133)