Miénk itt a tér :) Creative Commons License 2006.09.25 0 0 2

 

FEATURE (= jellemzõ vonás, arcél)
 

Magyarországon a mûfaj szinte ismeretlen, magazin-riport vagy magazin-cikk formájában használatos. Nyugat-Európában és az USA-ban közkedvelt, elterjedt mûfaj. Jó íráskészség, statisztikai ismeretek, tényfeltárás lépéseinek az ismeretei szükségesek hozzá. Komplex mûfaj, nagyfokú felkészültséget igényel.

A feature olyan ábrázolásforma (= mûfaj), amelyben a csekély számú dramatikus helyzet a jellemvonások kiemelésével válik életszerûvé és érdekessé. (Az USA-ban a feat. = sztori) Azaz meg kell találni a történetben a sztorit! (pl. RTL Klub MMM címû mûsora) Témája bármi lehet, ami megragadható, társadalmi jelenség.


A feat. az esemény legjellemzõbb elemeit emeli ki, a konkrétból általánosít, vagyis példaszerûen mutatja be a történetet. A riporttól az különbözteti meg, hogy elvont tényeket szemléltet, szerkezeteket, struktúrákat átláthatóvá tesz. Minden további nélkül megengedett a fiktív jelenetek használata, amely a riport készítésekor természetesen kizárt. Tipizálja az ábrázolt jelenetet, azaz más személyre, eseményre is “ráhúzza” a történetet.


A feat. mindig társadalmi méretekben jelentkezõ vagy nagy tömegeket érintõ eseményeket boncolgat (ellentétben a riporttal, amely általában személyekkel foglalkozik).


A feat.-t másképpen “infotaintment”-nek (azaz információ + szórakoztatás) is nevezik, vagyis a feat. szórakoztatva informál.

 

Két féle megközelítési módja lehetséges:

a/ amikor egy történetet írnak meg feature-ként, illetve

b/ amikor egy aktuális eseményt a feat. elemeivel tesznek látszólagosabbá, élvezhetõbbé.


A feat. írásakor az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

a/ Tilos a cikket tényekkel, számokkal kezdeni, vagy a gyûjtött adatokat felsorolni!

b/ Hiba, ha színes, riportszerû elemek csak az írás elején szerepelhetnek, késõbb azonban az írás elszürkül, unalmassá válik.

c/ Szellemes, gördülékeny, jó stílust kell használni az írás egészében.

d/ Fikció alkalmazása megengedett, de ez nem jelenti azt, hogy a valós információ teljességében elhagyható.


Rádiós feat. készítésekor lényeges szempont az eredeti hangok, zajok használata.


A TV-s feat. készítésekor az “eljátszott” cselekmény a lényeges, a képek használata elsõdleges. Dokumentum felvételek használata növeli a hitelességet, de meghatározó elem a “képmetafora” is → állapotok hangsúlyozása; szimbolikus jelentések; kifejezõ erõ a realitáson túl; többet mondhat egy témáról, mint akár tíz mondat


A tények, információk sokasága sok esetben lehetetlenné teszi a világban való eligazodást, míg a feat. komoly és izgalmas olvasmány, cikk. Feladata megértetni a világot, általában és magát a konkrét esetet is. Szerzõje nemcsak bemutatja, hanem elemzi is az eseményeket. Végkövetkeztetést von le, az információkat, tényeket nagyobb összefüggésbe helyezi úgy, hogy az hozzájáruljon a közönség ismereteinek gyarapodásához.

 

Előzmény: Don Alfonso (-)