LvT Creative Commons License 2006.08.14 0 0 3971
Kedves atandi!

Tandari: Bízvást a Tandori vezetéknév alakváltozata, a továbbiakban a kettőt együtt tárgyalom.

A nevet a magyarból próbálom meg etimologizálni, mert nem találtam olyan szóba jöhető más nyelvet, amely alap lehetne.

Mivel Tandor, ill. Tandar településnév valahai létére nem találtam adatot, ezért a nevet nem lakosnévnek, hanem -i < -é birtokjeles apanévnek tekintem. Ekkor a Tandor, ill. Tandar alapnak személynévnek kell lennie, a név „jelentése” pedig ’Tandoré, azaz Tandor leszármazottja/család[tag]ja’. Ilyenhez alakulathoz vö. Ferenczy < Ferencé.

A Tandor, ill. a Tandar egyébként önmagában is adatolható mai magyar vezetéknév.

A Tandor, ill. Tandar etimológiájához nem találtam semmit, ezért itt a magam véleményét közlöm. Az Árpád-kori személynévkincsben kimutatható egy -r kicsinyítő képző, ha ritka is, vö. Kund ~ Chundor /kundor/. Ugyanakkor a -d egy gyakori kicsinyítő képző. Ekkor a név lehetséges etimológiája: Tan- alapnév + -dor (-dar) kicsinyítőképző-bokor.

Ha ez igaz, akkor a Tan- alapnév a Tamás név Tam rövidülésének hasonult változata. Ilyenhez vö. Tankó < Tamkó.


Az egy településhez való lokáció pedig arra utal, hogy ez a ritka személynév egyszer, egy helyen lett vezetéknév, és viselői közt a férfiág termékeny volt.
Előzmény: atandi (3968)