otterlo Creative Commons License 2006.02.22 0 0 348

Az ÉTV-s privatizáció egyre bonyolódik.

 

az Érdiek Fóruma ÉTV topikján (http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9124625&la=52183522) olvasható Mekkx-től a következő (2179. sz.) hozzászólás:

 

"Egy bomba Disdról, most kaptam az egyik képviselőjüktől.

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

A Fővárosi Vízművek Rt. Képviseletében az alábbiakról szeretnénk tájékoztatni Önöket.

 

Diósd Község Önkormányzata, Érd …, Herceghalom …, Pusztazámor …, Sóskút …, Tárnok …, Törökbálint …, pályázatot írtak ki 2005.ovember 15. napján, mint az Érd és Térsége Regionális Vízközmű Kft. tulajdonosai a Kft.-ben tulajdonukat képező kisebbségi üzletrészek értékesítésére.

 

A nyílt pályázati eljárást kiírók 2005. december 21. napján hozott döntésükkel eredménytelennek nyilvánították. 2005. december 23-án a Reiniger Ügyvédi Iroda útján meghívásos pályázati eljárásra szóló meghívót kapott az eredeti, nyílt eljáráson pályázatot benyújtó Fővárosi Vízművek Rt. és Pécsi Vízműveket Működtető és Vagyonkezelő ZRt, valamint a Fővárosi Csatornázási Művek Rt., mint önálló nevesített ajánlattevők.

 

A kiírók az eredményhirdetés időpontját egy ízben, 30 nappal meghosszabbították.

 

2006. február 17. napján a Budaörsi Kistérségi Többcélú Társulása Kistérségi Iroda fax útján értesítette a FV. RT-t a pályázat eredményhirdetéséről, mely szerint a Konzorcium ajánlatát a Pályázati kiírás 6. pontjának 6. francia bekezdése alapján érvénytelennek nyilvánította, és a pályázat nyertesének a Veolia … és a FCSM Rt. közös ajánlatát hirdette ki.

 

A FV Rt. a pályázati eljárás lebonyolítását, a Konzorcium kizárását jogellenesnek tartja, erre figyelemmel jogellenesnek tartjuk az eredményhirdetés alapján a Veolia … és a FCSM Rt. által alkotott konzorciummal megkötendő és/vagy megkötött szerződést is.

 

Tájékoztatjuk, hogy az alábbi jogi lehetőségek állnak Társaságunk rendelkezésére a pályázati eljárás érvénytelenítése vonatkozásában.

 

az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. Törvény (ÁSZt.) alapján kezdeményezzük az ÁSZ eljárását az üzletrészek értékesítése során hozott jogszabálysértő önkormányzati döntések kivizsgálása érdekében.

   

  a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi VVII. Törvény (Tpvt.) alapján a Pest Megyei Bíróság előtt kívánjuk megtámadni a pályázati eljárást a pályáztatás tisztaságának megsértése miatt, és kérelmezzük a jogsértést megelőző állapot helyreállítását.

    

   tájékoztatást adunk és bejelentést teszünk a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Tv. (Kbt.) alapján a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályok megsértése tárgyában a Közbeszerzési Tanácsnál.

     

    a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. Tv. (Ötv) alapján kezdeményezzük a Pest Megyei Közigazgatási Hivatalnál törvényességi felügyeleti eljárást a lefolytatott pályázati eljárás során hozott önkormányzati döntések jogszerűtlenségének megállapítása érdekében.

      

     a Magyar Köztársaság Ügyészségéről szóló 1972. évi törvény (Ütv.) alapján kezdeményezzük az illetékes ügyészség törvényességi felügyeleti eljárását a lefolytatott pályázati eljárás során hozott önkormányzati döntések jogszerűtlenségének megállapítása érdekében.

       

      a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény (Ötv.) 48. paragrafusa alapján megfontoljuk az Alkotmánybíróság eljárásának kezdeményezését arra tekintettel, hogy a kiíró Önkormányzatok közül többen úgy hoztak döntést az üzletrész értékesítéséről, hogy közben ugyanebben a tárgyban népszavazási kezdeményezés volt folyamatban.

        

       Kérjük, hogy a pályázattal összefüggő további esetleges döntéseiket, további eljárásukat a fentiek figyelembevételével szíveskedjenek megfontolni, tekintettel arra is, hogy amennyiben a fenti jogszerűtlenül lebonyolított pályázati eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés aláírásra került, a Fővárosi Vízművek Rt. adott esetben kártérítési igényét is érvényesíteni kívánja.

        

       Budapset, 2006. február. 20.

        

       Cégszerű aláírás, pecsét"