pária Creative Commons License 2006.02.04 0 0 1950
Dk. honlapon
tegnap feltett
Hirdetmények

Lakossági fórum
Napirendi pont:
Dunakeszi Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének ismertetése.

Dunakeszi Város Képviselő-testületének megbízásából elkészült Dunakeszi Város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve. A tervek Dunakeszi Város teljes közigazgatási területére vonatkoznak. Szabályozzák az építés helyi rendjét, továbbá megállapítják a környezet természeti, táji és építet értékeinek védelmével kapcsolatos, a telekhez fűződő sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket.

A fenti pontban lakossági fórumot tartunk
2006. február 13-án [hétfőn]15:00-órától

a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Termében.
A tervek megtekinthetők a főépítészi ügyintézőnél:
Polgármesteri Hivatal Műszaki és Településüzemeltetési Osztály, 33-as szoba


Üvegzseb
Tájékoztató az ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződésekről

A közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény ("Üvegzseb törvény") többek között módosította az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv.-t.

A módosított jogszabályok értelmében a közfeladatot ellátó szervezetek - így hivatalunk is - kötelesek a feladatkörükbe tartozó ügyekben a költségvetésükkel, annak végrehajtásával, a vagyonkezelésükkel, a közpénzek felhasználásával és az erre kötött szerződésekkel kapcsolatban elősegítni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.

Az Áht. 15/B §-a az államháztartás körébe tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra vonatkozó szerződések közzétételi kötelezettséggel rendelkezik.

Ezen kötelezettségünknek eleget téve, az alábbi táblázatos formában közzé tesszük az értékhatárt elérő vagy meghaladó szerződéseinket, továbbá az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződéseket is.

! A táblázat letölthető itt ! - uvegzseb.xls (26 kB)