egy mutáns Creative Commons License 2006.01.13 0 0 15989

Én is amondó vagyok, hogy egy igazság lehet csak. Ez azonban nem arra vonatkozik, hogy belefér-e a rúd a pajtába, vagy nem.

Az igazság (valóság) a tér és idő koordináták, amik annyik, amennyik, és ennek vetületei csak a hosszak, amikre többminden is igaz lehet, aszerint, hogy hogy vetítünk.

Példa:

Legyen egy sík rajta 3 pont: "O", "A", "B". Legyen az A pont és a B távolsága azonos az O ponttól. (A rúd és a pajta nyugalmi hossza azonos)

 

Legyen a hossz az x koordináta neve (y a magasság).

 

Legyen az x-y koordinátarendszer a következő:

x tengely O-ból indul, átmegy A-n, y erre merőleges. (Az OA hosszat az A-hoz rögzített rendszerben mérhetem. )

Legyen az x'-y' koordinátarendszer a következő:

x tengely O-ból indul, átmegy B-n, y erre merőleges. (Az OB hosszat a B-hez rögzített rendszerben mérhetem. )

 

Az OB szakasz y irányban eltolva áttolható az OA szakaszon: az OB szakasz belefér az OA szakaszba, annál rövidebb.

 

Az OA szakasz y' irányban eltolva áttolható az OB szakaszon: az OA szakasz belefér az OB szakaszba, annál rövidebb.

 

Ez a pajta-rúd paradoxon képi magyarázata, ami megfelel annak, hogy a Lorentz trafó a koordinátarendszerek elforgatásával analóg.

 

Az én világképemben mind a hosszak, mind az időtartamok látszólagosak, ha valamit a valósághoz kötni akarunk, akkor az csak a tényleges síkbeli (eseményeknél téridőbeli) helyzet lehet, ahol az elkülönülés mértéke a síkon a távolság, de nem a hossz vagy a magasság, eseményeknél a téridő intervallum, de nem a hossz vagy az időtartam.

 

Üdv: egy mutáns.

Előzmény: muallim (15932)