Kiilto Creative Commons License 2005.11.25 0 0 179

 Pár sor a magyar nyelv különlegességeiről:

   - 25 eset /igaz, hogy a magyarban nincsenek esetek, csak az indoeurópai nyelvekben/ + 2 esetragnak megfelelő képző

nominativus: (alanyeset)fiú                                                                             @ accusativus: (tárgyeset) fiút                                                                             -t dativus (részes eset): fiúnak                                                                -nak,nek instrumentalis-comitativus:(eszköz, társ) fiúval, ceruzával                     -val,vel causalis-finalis:(cél) fiúért                                                                    -ért translativus(-factivus): (eredmény) férfivá                                             -vá,vé inessivus: lányban (a tárgy belsejében)                                                 -ban,ben superessivus: lányon (a tárgy felszínén)                                                -on,en,ön adessivus: lánynál (a tárgy közelében)                                                -nál,nél illativus: házba (a tárgy belsejébe)                                                       -ba,be sublativus: lányra (a tárgy felszínére)                                                   -ra,re allativus: lányhoz (a tárgy közelébe)                                                   -hoz,hez,höz elativus: lányból (a tárgy belsejéből)                                                   -ból,ből delativus: lányról (a tárgy felszínéről)                                                   -ról,ről ablativus: lánytól (a tárgy közeléből)                                                    -tól,től terminativus: lányig (meddig? hová?)                                                    -ig essivus-formalis: emberként (állapot)                                                  -ként essivus-modalis: emberül (állapot)                                                      -ul,ül genitivus: embernek (a …je)                                                              -nak,nek distributivus: fejenként                                                                       -ként distributivus-temporalis: naponta                                               -...nta, ... nte      formalis: emberképpen                                                                      -képpen sociativus: ruhástul                                                                    -tul,tül,stul,stül locativus: Pécsett                                                                                -tt temporalis: órakor                                                                              -kor,kör (modalis-essivus: világosan, hárman, sokan) – képző                        -an,en (multiplicativus: ötször) – képző                                                      -szor,szer,ször  - megszámlálhatatlan képző: /itt van pár/        

   -visszaható képzők: ked(ik),kod(ik),köd(ik),koz(ik)köz(ik),őd(ik),ó(d)z(ik)

   -műveltető képzők: at,et,tat,tet

   -szenvedő képzők: atik,etik,tatik,tetik

   -ható képzők: hat,het

   -gyakorító képzők: gat,get,gál,gél,kod,ked,köd,dogál,degél,dögél,csál,csél

   -mozzanatos képzők: int,n,dul

   -valamivel dolgozik: l,z

   -valamivel ellát: z

   -vmt. fog, gyűjt, szed: ász(ik),ész(ik),z(ik)

   -vmilyen. módon viselkedik: köd(ik),ked(ik)

   -vmilyennek gondol, tart: l,ll

   -vmilyenné tesz: ít

   -vmilyenné válik: ul,ül

   -cselekvés folyamata: ás,és

   -cselekvés eredménye: at,et,mány,mény

   -képesség: ékony,ékeny,ánk,énk

   -fosztó képzők: atlen,etlen,talan,telen,tlan,tlen

   -főnévi igenév képzője: ni

   -bef. mn.-i igenév képzők: t,tt

   -foly. mn.-i igenév képzők:ó,ő

   -beálló mn.-i igenév képzók: andó,endő

   -hat. igenév képzők: va,ve,ván,vén

   -foglalkozás: s,ász,ész

   -gyűjtőnév: ság,ség

   -elvont fogalom: ság,ség

   -kicsinyítő képzők: ka,ke,cska,cske

   -valamivel ellátott: s,ú,ű

   -valahinnan származó, valahová való: i

   -mértékjelölő: nyi

   -törtszámnév: d

   -sorszámnév: dik

 

Még igei személyragból is több van mint a többi nyelvnek átlagosan, köszönhető annak,

hogy van alanyi és tárgyas ragozás:

   -alanyi:    k                 unk,ünk

                 sz,l               tok,tek,tök  

                 @               nak,nek

   -tárgyas:  m                 juk,jük 

                  d                 játok,itek 

                  ja, i              ják,ik

És persze vannak olyan dolgok, amiket csak egy magyar ért meg, és magyarnak kell szü-

latni hozzá.

 

Szeressük nyelvünket!