szmel Creative Commons License 2005.06.26 0 0 264
Jókai Mór így írt Sissiről:-)

"Volt Magyarországnak egy áldott
emlékezetű királynéja, Erzsébet,
ki életében védő angyala volt ez országnak,
a magyar nemzetnek,holta után
védő szentje lett, a kit a magyar nemzet
megünnepel, a kihez imádkozik,
akinek emlékét ércz és márványszoborban
megörökíti az utókor számára.
Élete szeretet, szenvedés és önfeláldozás
volt, halála martyl-halál:a történelem
mint rémtett írta fel azt ércztábláira.
Elvesztése fölött csak hitünkben találunk
vigasztalást, hogy az elköltözött dicső
szellem odafenn az égben, az Isten trónja
előtt is a mi jó hazánkat, a mi drága
nemzetünket oltalmazza,
óhajtásainkat tolmácsolja."