coder13 Creative Commons License 2005.04.29 0 0 112

erről a levélről van szó amúgy ....

 

 

Üzenet Erdélyből

Nyílt levél Magyarország miniszterelnökének és kormánypárti képviselőinek


Miniszterelnök Úr! Képviselő Urak!


Nem kéréssel fordulunk Önökhöz, bár az „erdélyi” szó láttán minden bizonnyal erre számítottak. A kérésnek különben sem lenne értelme december 5 után. Mindössze tájékoztatni kívánjuk Önöket két kérdést illetően. Hogy érdeklődésüket felkeltsük, jelezzük, levelünkkel és a benne foglalt jó tanácsokkal nem csak a jelenleg Románia területén élő magyarság egy része, hanem az Önök javát is akarjuk.

Két dologra hívnánk fel a figyelmüket. Az egyik: bizonyára értesültek arról, hogy magyar állampolgárságunk visszaadásáról szóló népszavazás során folytatott negatív kampányuk felelős, hazafias üzenete teljesen torz formában jutott el Erdélybe, ezért pedig nagyon haragszanak errefelé az emberek. Mondták ezt Sepsiszentgyörgyön a székelyek Hiller István pártelnök tervezett látogatásának alkalmával, s bizonyára mesélte Eörsi Mátyás is visszautazása után. Örülünk, hogy Miniszterelnök Úr akkor megértette üzenetünket, és nem látogatott ide nemzeti ünnepünkön – ez mindenki javát szolgálta. Arra hívnánk fel a figyelmüket, hogy mifelénk az egyenes beszédet és a tiszta tekintetet szeretik az emberek. Megvetik a félrebeszélést, a hazugságot, az alamizsnát. Ezért, ha valóban nem úgy akarnak bevonulni a történelembe, mint az Erdély által meg nem tűrt magyarországi kormány, ne vagyonokba kerülő zongoraestet szervezzenek a Partiumban, hanem, ha eddig nem tették meg, kérdezzék meg az embereket, mire van szükségük, hogy boldoguljanak, vagy egyáltalán megmaradjanak a szülőföldjükön, és hallgassák is meg őket. Talán még válaszolnak Önöknek. Akkor pedig teljesítsék kérésüket.

Értesítjük Önöket, hogy árvíz pusztít a Bánságban (Temes megye, Románia nyugati része). Az ár eddig több mint száz helységet öntött el, több ezer embert kellett kimenekíteni, lakóházak ezreit, szántóföldek és legelők hektárjainak tízezreit borította el a több mint hatmillió köbméter víz, mely akkor s csak hetek múlva húzódik vissza, ha megáll az esőzés. Mivel az emberek többsége nem tudta kimenekíteni állatait és vagyontárgyat, egész életek verítékes munkája vált semmivé.

Miniszterelnök Úr, Képviselő Urak, ezen emberek egy része magyar nemzetiségű, eddig kilenc magyar falu lakosságáról van szó. Ha valóban meg akarják indítani a magyar-magyar párbeszédet, ha valóban érdekli Önöket a határon túli magyarok sorsa, és nem hazai szavazatok és klientúra-építés érdekében szervezik a gálaestet, itt az alkalom, hogy ennek jelét adják. Ne szervezzenek például táncdalestet egy hónap múlva Temes megyében, hogy tegyék vidámmá az iskolákban lakni kényszerülő magyarokat, hanem segítsenek ezeknek az embereknek házaik újjáépítésében, életük újrakezdésében. Az adófizetők is szívesebben látnák a pénzüket takaros magyar házak tégláiban, mint dúsgazdag zongoristák zsebében, pártjaik pedig szociális érzékenységről tehetnének tanúságot kiábrándult szimpatizánsaik körében.

Reméljük, levelünk nem pusztába kiáltott szó – mindannyiunk érdekében.

Eredményes munkálkodást kívánunk,

Az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) nevében
Soós Sándor elnök
Bagoly Zsolt alelnök

Kelt Kolozsváron, 2005. április havának 28. napján