Keszikörnyezet Creative Commons License 2005.01.26 0 0 176

Na csak az érdekesség kedvéért, mellékelem Kecskeméthy Géza polgármesterhez és az összes helyi képviselőhöz eljuttatott TiÉD Egyesület által készített levelet. Remélem, hogy a testület tartja ezt az ügyet olyan fontosnak, hogy a napirendjére tűzi. Bár a levél átvételét követően a polgármesterünk megbetegedett, így lehet, hogy nem lesz ott a testületi ülésen. Szerencsés, mert ezáltal nem kell konfrontálódnia a Kovács képviselő úrral.

A testületi ülés a városházán 16.00-kor kezdődik, minden érdeklődőt szeretettel várnak a városatyáink.

 

"Dunakeszi Város Önkormányzata

Kecskeméthy Géza polgármester

 

2120 Dunakeszi, Fő u. 25.

 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr!

 

Megdöbbentő, hihetetlen és a helyi közügyek intézésében szégyenteljes események történtek 2005. január 14-én a Dunakeszi Széchenyi Általános Iskolában megtartott lakossági fórumot követően. Az események annyira megdöbbentették civil egyesületünket, hogy kénytelenek vagyunk Önhöz a város polgármesteréhez fordulni és a segítségét kérni az ügy megnyugtató rendezése érdekében.

 

A lakossági fórum után Kovács László képviselő egyesületünk egyik tagját a jelenlévő 15 személy jelenlétében megfenyegette azzal, hogy ha bizonyos dolgokat még egyszer állítani merészel róla, akkor saját kezűleg kiveri a fogait.

 

Ez a kijelentés megdöbbentő egy demokratikus államban, a középkori, barbár viszonyokat idézi fel bennünk. Egyesületünk tagja folyamatosan tájékoztatta a lakókörnyezetét és a lakosságot az Ön és Kovács képviselő úr által támogatott városi szemétégető megépítésének kockázatairól. Ezt mindig a jogszabályok teljes körű betartásával végezte. Természetes, hogy a jogos kritikát a képviselők nem fogadják örömmel, de megítélésünk szerint a lakossági véleményeken el kell gondolkozni. Azonban semmiképpen sem helyes, ha fenyegetéssel próbálják a lakosságot megfélemlíteni. A Kovács - féle „módszer” elítélendő, de ez a szégyen sajnos nem csak Kovács képviselőt érte, hanem az egész Képviselő-testületet is. Ezért úgy gondoljuk, hogy a képviselőknek ez ügyben állást kell foglalniuk.

Megfenyegetett tagunk elmondása szerint soha nem állított semmi valótlant sem Önről, sem Kovács képviselőről. Természetesen, ha önök úgy gondolják, hogy bárkiről jogszabálysértő módon valótlan dolgot állított, annak felelősségét vállalja a joghatóságok előtt is.

 

Véleményünk szerint Kovács László szavait semmi nem magyarázhatja, ez a lakosság vélemény-nyilvánításának alkotmányban rögzített szabadságát korlátozza. Egy kulturált demokratikus államban az ilyen kijelentés nem maradhat következmények nélkül, ezért kérjük tisztelt polgármester urat, hogy szólítsa fel Kovács Lászlót, a mandátumáról mondjon le. Amennyiben ezt polgármester úr elmulasztaná, akkor azt kell feltételeznünk, hogy ebben a „módszerben” Ön semmilyen kivetnivalót nem talál.

 

Ezen túlmenően kérem, hogy a képviselőtestület elé az alábbi határozati javaslatot terjessze be - névszerinti szavazást kérve - annak érdekében, hogy Dunakeszi Város Képviselő-testülete deklarálja, az alkotmányos szabadságjogokat a városban tiszteletben kívánja tartani.

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

Dunakeszi Város Képviselő-testülete elítéli, és nem tartja elfogadhatónak, ha bármelyik helyi képviselő nyilvánosan testi erőszakkal fenyeget meg bárkit, aki a véleményét elmondja a képviselő-testület döntéseivel, előterjesztéseivel kapcsolatban. A testület nem tartja követendő példának és elítéli azt is, ha a fenyegetést a képviselő a munkáját, elképzelését ért kritika miatt alkalmazza és a súlyos testi sértést, vagy egyéb fenyegetést ezzel összefüggésben helyez kilátásba a véleményét megfogalmazó állampolgárral szemben.

A Képviselő-testület a fentiek alapján elítéli Kovács László képviselő 2005. január 14-ei viselkedését, amivel a Tiszta és Élhető Dunakesziért Környezetvédelmi Egyesület egyik vezető tisztségviselőjének testi fenyítését helyezte kilátásba.

A Képviselő- testület felszólítja Kovács László képviselőt, hogy a képviselői mandátumáról mondjon le, és a lemondását írásban nyújtsa be a város polgármesterének.

Határidő: azonnal

Felelős: Kovács László képviselő

 

 

Tájékoztatom tisztelt polgármester urat, hogy megkeresésemmel azonos tartalmú kéréssel fordultam Dunakeszi Város valamennyi helyi képviselőjéhez. Remélem, hogy ezt a szégyenfoltot közösen sikerül letörölnünk a város becsületéről.

 

Dunakeszi, 2005. január 21.

 

 ........

"

 

Várjuk a fejleményeket Tisztelt Polgármester Úr. 

 

 

 

 

Előzmény: Törölt nick (170)