rkozma Creative Commons License 2004.10.12 0 0 7
Tisztelt Szentistvániak!

Két régi adat a "Vancaga" névhez


(...) Új Kákony, Csanádhoz egy óra. Ó Kákony az erdő szélben a lapályban a Dunához közel feküdt, de 1805 olta ezt is kiépítették a Bajára vivő Országút mellé. Lakosai Catholicusok, kiknek számok mintegy hatszázra megy ; határa hasonlait a Csanádihoz. Mindjárt szomszédja
Szent István,
Melly mindenben hasonlít Új Kákonyhoz, s azzal együtt a Kalocsai Érsekség birja. Hajdanában itt csak az Uradalom nagy Serháza volt, mellynek egyik részében a Tisztartó lakik, egy nagy gabona tár, és az uradalmi gazdasághoz tartozó némelly épületek; ezekkel átellenben pedig az Országúton túl egy Vendégfogadó, mellynek egy szekercze volt a czimere, a mellyről ezen majorságot Szekerczének nevezték a Bajaiak, a kik közűl a köznép egy része ide járogat mulatni. Ez előtt szinte ötven esztendőkkel, a Sokovicza és Vajas partjai mellett állott Pandur nevű helységet, mellyet az áradások mind untalan elöntöttek, a Vármegye, s Uraság parancsolatjából, lassan lassan ide a serház mellé építették, 1805 olta pedig még több házak is épülvén hozzá, már most derék helységgé vált, S Új Kákonnyal csak nem öszve ragadván, a ki nem tudja, a kettőt egy nagy helységnek gondolja.(...)

Forrás: Mindszenthy Antal: Egy fordulás az Alföldön (1831)

Szentistván.
(...) A mostani falu területén mint a kalocsai Érseki Uradalom birtokához tartozó helységen a telepedés kezdetén csak egy Szekercze czímű Vendéglő, s Uradalmi Serház épület létezett - s akkor ezen helység Szekerczének és Vanczagának hívatott. (...)

Forrás: Pesty Frigyes kéziratos helynévtárából, Pest-Pilis-Solt vármegye. (1863)

Úgy tudom, a "vancaga" horvátul szekercét jelent.

Robi