anyabanya Creative Commons License 2003.09.08 0 0 116
Persze. csakhogy én ugy gondolom, hogy az igazán hivő keresztény az, aki teljesmértékben meghajlik Isten akarata elött, elismerve bünös emberi voltát, s felajánlja azt mindenestől Istennek, hogy Ő formálja tovább azt. Igy nézve mi bár jó emberek vagyunk, de e jóságban is hordozunk bizonyos kevélységet s semmikép nem vagyunk igazán jó, Biblia olvasó s imádkozo keresztények, s ennél fogva túl bünösök is ahhoz, hogy bármire esküdt tegyünk, akár a házaságunkra, akár arra, hogy gyermekeinket igazi hivő emberré neveljük. Ehhez mi most még kevesek vagyunk.