jung Creative Commons License 2003.08.09 0 0 669
HAYOM HAYOM

Hayom hayom hazeh mamash ani
kvar lo atzuv kol kach
Ani kvar lo atzuv kol kach ani yode'a hayom

Hayom ani ulai nirgash ani ohev pitom lichyot
Hayom ulai ani nirgash ata shome'a hayom

Ten lanu lichyot hayom mehatchala
ten lanu mehat'chala ve'ad hasof
Ve'az tireh eich she'ani holech
yafe batelem veholech
veholech veholech

Hayom hayom haze mamash ani
sho'el et Elohim
Ani sho'el et Elohim ani kore'a hayom

Hayom ani ulai nirgash ani ohev pitom lichyot
Hayom ulai ani nirgash ata shome'a hayom

Ten lanu……

Előzmény: jung (668)