tanu X Creative Commons License 2003.01.21 0 0 40
Ime az eredeti az OM honlapjarol letoltheto trv. tervezet,amelyrol beszelunk:

2) A Kt. 9.§-nak (8) bekezdése helyébe a következ? rendelkezés lép:

„(8) Az érettségi bizonyítvány középiskolai végzettséget tanúsít, és fels?oktatási intézménybe való felvételre, továbbá jogszabályban meghatározottak szerint szakképzésbe való bekapcsolódásra, valamint munka betöltésére, tevékenység folytatására jogosít. A fels?oktatási intézmény határozza meg, hogy a felvételhez az érettségi vizsga egyes vizsga tantárgyaiból milyen szint? követelményekre épül? vizsgát, tanulmányi és vizsga eredményeket kell teljesíteni. Az érettségi vizsga egyes vizsgatantárgyaiból letett vizsga – az érettségi vizsga vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint – megismételhet?.

Indokolás

A javaslat alapvet?en megváltoztatja a középiskolák és a fels?oktatási intézmények kapcsolatát. Megszünteti a fels?oktatási felvételi eljárást azáltal,

hogy egyértelm?en kimondja a fels?oktatási intézményekben történ? felvételi alapja az érettségi vizsgán elért eredmény. A javaslat nem határozza meg, hogy milyen érettségi vizsga letételére van szükség a fels?oktatási intézményi felvételhez. Ennek meghatározása a f?iskolák és az egyetemek jogkörébe tartozik. A f?iskolák és az egyetemek határozzák meg, hogy melyik tantárgyból milyen szint? érettségi vizsgát kívánnak meg a felvételi el?feltételeként. A fels?oktatásról szóló törvény a felvételi követelményeket kiegészíti megfelel? szint? eredmény elérésével, illet?leg megfelel? szint? középiskolai tanulmányi eredmény elérésével. Abban az esetben, ha fels?fokú iskolai tanulmányokhoz különleges képességre, szakértelemre van szükség, amelyr?l az érettségi vizsga keretében nem vagy nem megfelel? módon lehet meggy?z?dni, a fels?oktatási intézmény jogosult felvételi vizsgát tartani. E körbe tartoznak a m?vészeti képzések.

Előzmény: magyarpolgar (38)