Thernitibi Creative Commons License 2003.01.07 0 0 203
Kedves Péter

Ezt egy fórumon olvastam, de nagyon jó, érdemes elolvasni:
"Brüsszel és a magyar fél "A tőke szabad mozgása" c. 4. fejezetben
2001.június 12-én ideiglenesen lezárta a főtárgyalást. A kérdéskör e
fejezetbe helyezése világosan jelzi, hogy a paktumot kötők szerint "a
csatlakozó állam termőföldje nem az államhatalom területi alkotóeleme, nem a
nemzeti lét és az életminőség alapfeltétele, még csak a mezőgazdaság és az
élelmiszer-termelés alapvető termelőeszközeként sem ismerhető el - ezért
kellett problematikáját kiszakítani a , Ehelyett az
nem több és nem kevesebb, mint a tőke zavartalan áramlását szolgáló egyik
sajátos árufajta..." Ez az elv csak az újonnan csatlakozók számára kötelező,
a régi tagországok számára nem.
A paktum szerint "Magyarország az unióba való felvételétől számított hét
éven át jogosult fenntartani a külföldiek termőföld-tulajdonszerzésére a
földtörvény tilalmát. Meg kell szüntetnie azonban azt már a csatlakozás
időpontjától a védett természeti területek tulajdonjogára, amit ettől kezdve
külföldi magánszemély és jogi személy is megszerezhet."
Magyarország "a hét év elteltével ... nem tehet különbséget természetes és
jogi személy szerzőképessége között" és persze a szerző állampolgársága
szerint sem.
Magyarországnak "uniós tagsága kezdetétől biztosítania kell a nálunk
letelepedő uniós állampolgár földtulajdonszerzését" noha nyilvánvaló, hogy
bármely "nyugati" földműves mekkora pénzügyi és jogi előnnyel képes
kiszorítani a magyar földművest a földjéről. "A külföldi magángazda
letelepedésének időtartamát 2001. január 1-től kell számítani, így
tulajdonszerzési igénye 2004. január 1-vel beállhat."
"A földbérletnél csatlakozásunktól fogva nem tehető különbség a természetes
és jogi személyek törvényi feltételei között." Tehát "míg az EU tizenöt
államának egyike sem ismeri a bérmunkást kizsákmányoló nagybirtokrendszert
... az Európához tartozás így a magyar vidéknek nem hozhat többet, mint az
államszocialista nagyüzemnek a bérmunkát szipolyozó tőkés nagybirtokkal való
felváltását."
Az EU-bizottság 97/C/220/06. számú közleménye kivételként megengedi, hogy
"közérdeket érvényesítő kötelező elvárások" alapján egy ország megtagadja
gazdálkodó jogi személyektől a földtulajdont, nyilvánvaló azonban, hogy ezt
a kiskaput egy újabb brüsszeli közlemény - a magyar Országgyűlés
megkérdezése nélkül - bármikor bezárhatja.

Várható tények

"Az ENSZ-ben végzett tudományos kutatások előrejelzései szerint tizenöt éven
belül a tengerek vízszintjének 50 centiméterrel emelkedése - többek közt -
Európa szárazföldjének térképét is át fogja rajzolni. ... Európa
népességének egyharmada elvándorlásra és új élettérben való megtelepedésre
kényszerül. ... Ezzel együtt fokozódó nemzetközi nyomás hárul a mindenkori
magyar kormányra avégett, hogy liberális telepítési politikával a külföldi
bevándorlókat milliós nagyságrendben befogadja." Nyilvánvaló, hogy a paktum
értelmében a csatlakozás után nem lesz szükség "nemzetközi nyomásra", mert a
magyar Országgyűlésnek egyszerűen nem lesz hatásköre a milliós betelepülés
(és földszerzés) megakadályozására. Várhatjuk tehát, hogy tiz-húsz év múlva
idegenforgalmi érdekesség lesz, hogy itt-ott még magyarul beszélnek a
Kárpát-medencében."

Előzmény: marfai (202)