Kempinski Péter Creative Commons License 2002.12.17 0 0 topiknyitó
Kovács a hétfői Reggeli Krónikában:

"1918. december 1-jén nem szakították el Erdélyt, ez a gyulafehérvári gyûlésnek a napja, amikor román részrõl bejelentették az igényt Erdélyre, s hadd tegyem hozzá, hogy a wilsoni elveket is hangsúlyozták, a népek önrendelkezési jogát. Bár így történt volna minden."

http://belpol.transindex.ro/?hir=2320

1. Kovács alultájékozott és műveletlen. December 1. Romániában feketén-fehéren Erdély elszakításának ünnepe. Trianon csupán de jure jóváhagyták a gyulafehérvári döntést.

2. Kovács továbbra is alultájékozott és műveletlen. A gyulafehérvári határozatokban szó sem esik a wilsoni elvekről.

3. Olvasható viszont az ominózus dokumentumban a következő:
"Erdély, a Bánság és Magyarország összes románjainak Nemzetgyûlése (...) kimondja ezeknek a románoknak és az általuk lakott területeknek* egyesülését Romániával. A Nemzetgyûlés különösen kimondja a román Nemzet elidegeníthetetlen jogát a Maros, Tisza és Duna folyók által határolt Bánságra."

http://www.hhrf.org/magyarkisebbseg/9502/m950206.html

Kovács: "Bár így történt volna minden."
No comment.

*Ez alatt a "Dnyesztertől a Tiszáig" terjedő területet kell érteni.