Hatanbátormakszardzsav Creative Commons License 2002.11.22 0 0 4651
Szent Bernát Ház
DUNA-PARTTÓL – A DONÁT HEGYIG
Baross Gábor telepi festmény és fotó kiállítás.
2002. november 16-17. 10-18 óráig

II. RÉSZ

Kutas Endre fotói:
1940-ben született Nagytétényben.
A Baross Gábor telepi Polgári Kör vezetőséi tagja.

-Prodán Guidó őrnagy, volt berepülőpilóta lakóháza (I. utca 5.)
Számos kitüntetés és megannyi elismerés birtokosa, az I. vh.-ban
a magyar légi haderő egyik legsikeresebb pilótája, számos gépet
lőtt le. Fia az érdi reptér parancsnoka volt.
A ház tulajdonosa különben Sólyom Barna, a Hungária Gumigyár
volt igazgatója. A horvát gyökerű Prodán-család, a 20-as években
volt itt bérlő.

[A hivatkozott kép már nem található meg a tar.hu-n]

-Haász fodrász üzlete (XIII. utca 60.)
Annakidején egy segéddel dolgozott. Az ostrom után még rövid ideig
működött az üzlet, de nem sokára megszűnt.

[A hivatkozott kép már nem található meg a tar.hu-n]

-Prim Gyula volt fűszerüzlete és borkimérése (XIV. utca 32.)
A budafoki 12 testvéres Prim-család Barossra elszármazott tagja.
A visszaemlékezők elmondása szerint is igen jóképű emberrel a
háború végén nem mindennapi szerencsétlenség történt.
1945. tavaszán feleségével sétált hazafelé, amikor a X. utcával
szemközti, akkor még üres területen lévő orosz Fényszórós Üteg
(mely egy nagyon öreg parancsnok vezette, kizárólagosan nőkből
álló megfigyelő alakulatot takart) kiéhezett női elkapták, s rásze-
gezett, kibiztosított géppisztolyaikkal szexuális ellenszolgáltatásra
kényszeríttették, mely során a szerencsétlenül járt, ugyan két nővel
”végzett”, de mert ellenkezett a további teljesítéstől, így a hoppon
maradtak: puskatusaikkal és bakancsaikkal kegyetlenül megverték.
Ráadásnak szegény nemi betegséget is kapott, melyből hosszú ideig
kezelték…
A háború után a lakóházat átépítették.

[A hivatkozott kép már nem található meg a tar.hu-n]

-Illés család lakóháza (Dózsa György út 21.)
Az alsóbarossi vagyonos tisztviselő család, kis ”oldaltornyos” lakó-
házát 1910 körül építette. Az eredi sárga, hódfarkú cserépfedést azóta
a régmúltra kevésbé emlékeztető palára cserélték le az utódok.

[A hivatkozott kép már nem található meg a tar.hu-n]

-Tóth család háza (XII. utca 22.)
Itt lakott a 241. sz. Bethlen Gábor cserkészcsapat vezérkara és itt
volt az egyik szobában hajdanán a cserkész otthon.
Az öreg Tóth, Mohorán volt kertész, onnan települt át Barossra, nagy
családos emberként: öt leánya és 4 fia volt. A fiúk mind cserkészek
lettek. Történt, a 30-as években, hogy 2 Magyarországon csereüdülő
angol cserkészfiút szállásoltak el a kertjükben, ahol az ott sátrat vert
külföldiek az odáig, Barosson még soha nem látott kerti tákolmányaik
révén igen nagy szenzációnak, s hatalmas érdeklődésnek lettek előidézői.
A megtekintéséért sorban álltak a helybéliek.
Megemlítik még a visszaemlékezők, hogy a négy fiútestvér egyikének:
Tóth Lajosnak, a szocializmus béli nyugati úti korlátozások közepette
tett olaszországi körútja nagy szóbeszéddé lett a környéken, s tarthatott
szegény róla ismételt hosszú élménybeszámolókat.
A világot látott cserkész igen szép kort megélve, pár éve hunyt el, nem
sokkal azután, hogy Szabolcs Attila polgármester, mint a kerület legidő-
sebb polgárát, 100. születésnapja alkalmából felköszönthette.

[A hivatkozott kép már nem található meg a tar.hu-n]

-Szik Ferenc hentes épülete (Dózsa György út 70.)
A háború után Küszter József üzemelteti, 6 éve patika.
A 30-as években a hentesmester üzlete kirakatában berendezte különleges,
zsírból és kolbászból épített csodálatos várai főleg a gyermekeknek nagy
örömére, egyik kedves helyi színfoltja volt az akkori időknek.
Szik Ferenc utódja nevezett Küszter hentes a gyerekek körében kevésbé
népszerű, igen robosztus, pirospozsgás, mogorva ember volt, sajnálatosan
nem is folytatta elődje különös hóbortját.
Az államosítások idején az üzlet a Nagytétényi Földműves Szövetkezet
tulajdonába került, amely előbb bezáratta a boltot, majd a hosszú éveken
át való üresedés után végre, 1996-óta újra hasznosítva lett, az V. utcából
időközben átköltöztetett Melissa patika révén, mely nem annyira zsírból,
mint sokkal inkább zsírégető kapszulákból épített reklámanyagaival tobo-
rozza helyi vevőkörét.

[A hivatkozott kép már nem található meg a tar.hu-n]

-Meichl Ferenc háza (Dózsa György út 64.)
Meichl Ferenc kora híres pedikűröse volt a Gellért szállóban.
A családot, a háború utáni nagy kitelepítési hullám messzire sodorta, nem
is annyira sváb származása, mint elsősorban a családfőnek, a helyi Volks-
bundban betöltött, s a ’45 után hatalomra kerültek szemében kedvezőtlennek
ítélte szerepe miatt, minek okán Németországba transzportálták őket.
A megüresedett épületben ezek után óvoda majd kisegítő iskola működött,
jelenleg újra lakóház.

[A hivatkozott kép már nem található meg a tar.hu-n]

-Ölchmair Henrick fodrász háza (Dózsa György út 74.)
Barossi, apáról leányára szálló fodrász dinasztia. A magas, vékony, szikár
Ölchmair Henrick lányával: Katussal dolgozott itt, aki nemsokára meghá-
zasodva (Bányai Béláné) alsótelepen, a Dózsa György út lenti szakaszán
nyitott új üzletet, mely a háború után ugyan elkerülhetetlenül szövetkezeti
tulajdon lett, de nemes gesztusként mint alkalmazott haláláig dolgozhatott
ott. A családi fészek Ölchmair-ház a háború után néhány évig még fodrászat,
azóta lakóház.

[A hivatkozott kép már nem található meg a tar.hu-n]

-Löcher hentesmester háza (Dózsa György út 33.)
A háború után a megszűnt üzlet mára lakóházzá lett.
Jelenleg a hajdan volt hentesmester fia lakik benne, feleségével dr. Fehér
Csilla általános orvossal.
Az üzlet a már említett Küszter-féle hentessel volt szemben.
Érdekes akkor itt megállni egy pillanatra, s megemlíteni, hogy akkoriban
mennyi hentesüzlet megélt itt békésen egymás mellett Barosson.
Lássuk csak:
-Löcher hentes (Dózsa György úton)
-Küszter hentes (Dózsa György úton)
-Frankovics hentes
-Szellák hentes (XIV. utcában)
-a kőház sorban és a
-VIII. utca sarkán is volt egy hentes
….
Mind-mind el tudhatta tartani családját, jól meg tudott élni mesterségéből.

[A hivatkozott kép már nem található meg a tar.hu-n]

-Hernecki Ferenc fűszeres háza (Tisza utca 2.)
Lakóház, egy része ma is élelmiszerüzlet.
A kereskedő családnak két üzlete volt a háború előtt: egy a Diósárokban
és egy itt Barosson. Magától érthető módon a történelem szele folytán mind-
kettőt államosították, s a Nagytétényi Földműves Szövetkezet tulajdonába
került át.
Id. Hernecki Ferenc fiai: Feri, Laci, Frici és Doda közül a második és a leg-
fiatalabb Németországba disszidáltak, míg Frigyes a XI. kerületbe költözött,
de a hosszú tetszhalott állapot után végre újjáalakulható Baross Gábor telepi
Polgári Kör tisztújításakor, Felker Győző baráti hívószavára azonnal belé-
pett az egyesületbe, melynek azóta is aktív tagja. Többek között vasárnap
is ő felügyelte a Szent Bernát házi kiállítást, sok érdekeset mesélve a múlt
elfeledett emlékeiről…

[A hivatkozott kép már nem található meg a tar.hu-n]

-Halmos Gusztáv kántor-tanító háza (IV. utca 10.)
A IV. utcai mintaházak egyike.
Az 1930-ig itt lakó Halmos család sokat tett a telepért. Emlékét máig nagy
szeretettel gondozzák egykori tanítványai. Az épület ma is lakóház.
Halmos Gusztáv, a 20-as évek végén elnöke volt a Baross Gábor telepi Pol-
gári Körnek, az iskola énektanára, az énekkar vezetője volt. A kezdeti leg-
fontosabb lépésekkel útjára bocsátott kis csoportjaiból később sokan, egész
Baross büszkeségére ”kikupált” emberekké lettek: megbecsült mérnökként,
orvosként, tanáremberként…
Tagja volt a Templomépítő Egyesületnek, rengeteget tett a templom létrejöttéért.
Az egész családjával előadott műsoros előadásaik minden bevételét a leendő
plébánia építésére adományozta. A templom felépülte után évtizedig káplán.
Leánya Halmos Manyi a IV. utcai első iskolában tanított, fiai egyike orvos,
a másika zenész volt.
A családfőt innen temették el a budafoki temetőbe, az időközben családot
alapított gyermekei számára kinőtt házat eladták, a mai napig az akkor meg-
vett , második lakói élnek falai között.
A barossi plébánián évről évre jeles alkalomként számon tartott Honalapító
Családok Emlékfalánál, minden év júniusában, a szent mise után megtartott
és megtartandó kis koszorúzással egybekötött megemlékezésen jövőre a jeles,
s közben igen szerteágazóan népes Halmos-család lesz a soron. Pelikán Imre
bácsinak megküldték a több 100 nevet sorjázó gigantikus családfájukat, mely-
ről érdekesség képen kiolvasható, hogy ezen régi Csehországból elszármazott
família egyik oldalági felmenője a mindannyiunk számára ismerős induló név-
adója, bizonyos Radetzky János József Vencel Antal Ferenc Károly gróf osztrák
tábornagy…
Nos e jövő nyári eseményen, legalább is az előzetes bejelentkezések szerint
várhatóan majd 80(!) hozzátartozóval képviselteti magát Baross Gábor telep
szép emlékeiben őrzött Halmos-családja

[A hivatkozott kép már nem található meg a tar.hu-n]

-Farkas János péksége (Dózsa György út 62.)
Már régen, az épület hátsó traktusában is üzemelt annak idején a környéken
igen népszerűvé lett cukrászda. Farkas mester fiai is atyjukhoz hasonlóan pé-
kek lettek, de a családfő halála után átadták a boltot Pajer Józsefnek, aki a há-
ború után is üzemeltette az üzletet, mely újabban: 10 éve ismét cukrászat.
Működött még pékség a XIII. utcában is, melyet Katona Sándor üzemeltetett,
ide vették be magukat az oroszok a ”felszabadítás” során, ellátandó magukat
remek buhánkákkal, kirpicsekkel és bátonokkal…

[A hivatkozott kép már nem található meg a tar.hu-n]

-Szűcs vendéglő (Dunapart)
Volt csárda és csónakház, jelenleg lakóház
Szűcs Ferenc dunatelepi vendéglője. Annak idején három csónakház is tartozott
a kiépített tétényi Duna parthoz, ide, a homokos parti fövenyre járván a környék-
beliek, strandolni. Nagy parti élet volt errefelé, de sajnálatosan, jó szokás szerint
20 éve építési hulladékkal töltötték fel e részt, s lebontották a csónakházakat, tönk-
retéve ezáltal mindent mi ott szép és jó volt…
Egyedüli mementóként már csak e toronyszerű régi épület hirdeti mára a hajdan
volt szép parti strandidőket…

[A hivatkozott kép már nem található meg a tar.hu-n]

-Oberding-féle vendéglő (Dózsa György út 1.)
Háború után orvosi rendelő, óvoda, most MDF székház.
A Traupmann-féle 1903-ban megnyitott első fűszerüzlet és vendéglő után ez
volt a környék második ily létesítménye. Az öreg Oberding hagyományosan
sok gyermekes családfő volt, több fiúval és három lánnyal megajándékozva
az utókort.

[A hivatkozott kép már nem található meg a tar.hu-n]

-Krámer József trafikos üzlete (V. utca 2.)
Később cukrászat és patika, jelenleg fűszerüzlet.

[A hivatkozott kép már nem található meg a tar.hu-n]

-Római katolikus templom (Dózsa György út 96.)
Az Esztergom-Budepesti Főegyházmegye Szent Kereszt titulusú Budai-Déli
espereskerületének Baross Gábor telepi Jézus Szíve plébániája
1933-ig Nagytétény filiája. 1948 óta plébánia.
1933 óta több részletben építették.
A templom felépültéig, 1926. májusától a vasárnapi szentmiséket az iskolában
tartották, mely évben felállítva végre a Templomépítő Egyesületet először 1929-
-től helyben lakó káplánt, majd az 1930-as egyházközösség megalakulás után
1933-ra Irsky-Irsik László tervei alapján fölépülhet az önálló lelkészséggé lett
barossi Jézus Szíve templom. Az 1948-as hajóbővítéskor elkészült a torony is,
Kismarthy-Lechner Jenő tervei alapján. 1958-ban kibővítették a szentélyt és a
sekrestyét, valamint egy keskeny süveget helyeztek az eredetileg lapos tetejű
toronyra. 1951-54-ben Pleidel János elkészítette a Szűzanya hét fájdalmát áb-
rázoló nyolc színes üvegablak. Az 1965-66-os II. Vatikáni Zsinat emlékeként
a belső új liturgikus teret kap, Dr. Arató Miklós plébános és Bozó Gyula festő-
művész tervei alapján.

[A hivatkozott kép már nem található meg a tar.hu-n]

-Somodi Kálmán asztalosmester háza (Dózsa György út 90.)
A háború utáni római katolikus plébánia.
A volt gróf Apponyi Albert utcában épült masszív épülettel oldódott meg 1945
után végre az odáig házról-házra hánykolódó barossi parókia állandó helyzete.
A jellemzően utolsó előtti paplak a templom melletti Róka-telepről vagy más-
néven Stefániának is nevezett kis térre nyíló utcácskában, a Szent Bernát Ház
alatt lévő épület emeletén volt.
Jelenleg a plébánia vezetőinek sorában 7., a paplakot tekintve Magdics, Arató
és Marczis atyák után negyedik lakója Verőcei Gábor esperes, főszentszéki bíró,
a Baross Gábor telepi Jézus Szíve templomának immáron lassan több mint 7. éve
itt állomásozó plébánosa lakja.

[A hivatkozott kép már nem található meg a tar.hu-n]

-Baross Gábor Iskola (Dózsa György út 94.)
1925 óta több ütemben épült. Jelenleg kb. 700 helyi diák jár ide okosodni.
Elsőként két teremmel indult meg itt az oktatás, egy az alsósoknak, egy a felső-
söknek. A kezdeti időkben az alsó tagozat összevont évfolyamában ”népijáték”
szerűen az idősebbek felolvasásokat tartottak az ifjoncoknak, akik jobb híján
elaludtak azon…
Barossi előzmény iskolák:
1. XIII.-XIV. utca sarkán (kezdetektől-1920)
2. IV. utcában (1920-30)

[A hivatkozott kép már nem található meg a tar.hu-n]

-Az első telepi iskola (a XIII. és a XIV. utca sarka)
1919 után itt hentes és fűszerbolt volt. Most lakóház, egy részét zöldséges
üzletként hasznosítják.

[A hivatkozott kép már nem található meg a tar.hu-n]

-Baross Gábor telep második iskolája és tanítói lakása (IV. utca 12.)
Az épületben 1920-30 között összevont osztályú tanítás folyt, jelenleg lakóház.

[A hivatkozott kép már nem található meg a tar.hu-n]

-Url Károly lakóháza (Dózsa György út 51.)
A lakóház egy részében postahivatal volt, ma teljes egészében lakás.
Az öreg Url a Csepel Művek művezetőjeként vonult nyugállományba, két leány
és egy fiú gyermeke volt.

[A hivatkozott kép már nem található meg a tar.hu-n]

-Haverda Mariska háza (Dózsa György út 47.)
Az elbeszélések alapján bátran kijelenthető: hogy bár sajnálatosan elhíresült
lakóinak köszönhetően, de eme lakóház lett Baross egyik legismertebb épülete,
ráadásnak igen frekventált helyzetéből adódóan, a templommal szemköztiségé-
ből kifolyólag mindig emlékeztetve a nem felejtő utókort, rég volt történetére.

A Heverda-féle gyilkosság a mai napig kriminalisztikai alaptörténet, az akkori
monarchia béli békeidők egyik legnagyobb szenzációi közé tartozó, a korabeli
világsajtót is megjárta bűneset.

A gyilkosság időpontja: 1909. április 2. kora esti órák
Helyszín: a délvidéki Szabadka közelében elterülő Palics határi szőlőkertek
Áldozat: Haverda Boldizsárné dúsgazdag bácskai özvegyasszony
Gyanúsítottak:
Jánosy Aladár rákospalotai segédjegyző, nagy kártyás – gyilkosság vádjával,
Haverda Mária 30 éves elvált, nagyvilági szépasszony, az áldozat leánya és
Vojtha Antal volt katonatiszt, jelenleg postás, szintén nagy kártyás mint bűn-
részes felbujtók….

Remélem kellően felcsigáztam érdeklődéseteket, így erről az eseményről egy
későbbi hozzászólásomban majd részletesen beszámolnék…

Legyen most csak annyi, hogy a márianosztrai női börtönből Róza nevű rabtár-
sával a 20-as években, egy szórakozott, a manzárdtéri teraszról, az akkor még
gyéren lakott barossi tájat előszeretettel vászonra álmodó, de hirtelen eltűnt
festőművész építette házat, Győző bácsi nagybátyjától bérbe vevő, s még akkor
is nagyon szép Haverda Mariska a leszboszi szerelemmel is hírbehozott börtön
béli cellatársával trafikot nyitott itt, a környékbéliek némi szimpátiáját megnye-
rendő. A furcsa páros majd minden nap a Traupmann-féle vendéglőben ebédelt.
A barossiak mindazonáltal igazából sohasem fogadta be őket, s a halottak napi
gyertyagyújtáskor életük végéig újra meg újra el kellett tűrniük, hogy bár mint
minden alkalommal mondották volt megbűnhődtek már vétkeikért, de ember-
társaik nem feledve tettüket, visszatérően szájukra vették…

[A hivatkozott kép már nem található meg a tar.hu-n]

-Szent Bernát Ház (Dózsa György út 98.)
Az eredetileg bádogosműhelynek épült központi ház számos tulajdonos és funkció
váltás során igen kalandos karriert futott be.
Kezdetben a helyi katolikus legényegylet: EMSZÖ (Egyházközösségi Munkások
Szövetsége)-nek vált székházává (zászlójukat a mai napig büszkén őrzik a parókián).
Majd igen begyorsult profilt váltogatva előbb vendéglő (vagy még inkább italkimérő,
melyet Szent Kocsmának is neveztek a környékbeliek), majd 1940-44 között mozi
(16mm-es keskeny filmet vetítettek itt, a kb. 60-80 fő befogadására alkalmas nagy-
teremben).
Az államosítás után újra székház, csak most a legényegylet helyett a kommunista
párt helyi szervezetének lett központjává, hogy a mozis előéletre visszakapcsolva
innen vetítsenek a népnek, de nem sokára előre lépve kisegítő iskolaként, s végül
a legfiatalabb célközösséget befókuszálva óvodaként teljesítette honi küldetését.
Jelenleg idősek elfekvő otthona, s néha napján a nagyterme kisebb közösségi
rendezvények (mint például ezen kiállítás) színhelye.

[A hivatkozott kép már nem található meg a tar.hu-n]

-Pál Ernő vendéglője (IX. utca 5.)
A telep kulturális központja volt. Színpadán nívós műsorok, tánctermében tea-
estek és mulatságok voltak, jelenleg lakóház, az örökösök lakják.
Megboldogult Ernő bácsi kalauz volt, a nagy elbocsátások után vendéglőt nyitott.
Az öreg úr nem különben nagy újító volt, többek között az ő találmánya a sokak-
nak tán ismerősen csengő cigaretta füstszűrő rásegítő: NikoPál szipka.

[A hivatkozott kép már nem található meg a tar.hu-n]

-Zborai afrikakutató háza (IX. utca 11.)
A házat államosították, most újra családi ház.
A kép feliratával szemben valójában nem Afrikát, hanem az indonéziai Jáva
szigetét tanulmányozó kutatónak a testvére lakott itt, ő csak délkelet-ázsiai
útjai utáni feltöltődéseikor időzött Barosson.
Győző bácsi őriz egy az édesanyjának emlékbe hozott jávai tűhímzett gyö-
nyörű aranyszállal varrt paradicsommadarat ábrázoló ”szőttest”.

[A hivatkozott kép már nem található meg a tar.hu-n]

-Szvoboda József fűszeres háza (XIII. utca 54.)
Jelenleg lakóház. Az öreg Szvobodának 8-9 gyermeke volt, kik közül a leg-
idősebb, a frontot is megjárta fiú, a háború után a borosok vezérének lett a
sofőrje, jelenleg a Polgári Kör aktív tagja.

[A hivatkozott kép már nem található meg a tar.hu-n]

-Traupmann Béla háza (XVI. utca 19.)
Hatodik háznak épült a telepen, a lakáson kívül vegyeskereskedésük és ven-
déglőjük is. Hétvégenként hajdanán Járóka Sándor cigányzenész muzsikált .
Jelenleg Felker Győző és családjának lakásán kívül egy kárpitos üzem
raktárja is lefoglal még egy helyiséget, a régi Szövetkezeti időkre emlékez-
tetendő a ház tulajdonosait.
(E házról annyit lehetne mesélni, hogy az most nem fér ide…)

[A hivatkozott kép már nem található meg a tar.hu-n]

-Gregerovits József pékmester háza (XI. utca 2.)
Itt volt Baross Gábor telep első péksége. A háború után lakóház.

[A hivatkozott kép már nem található meg a tar.hu-n]

-volt Kaszinó (Dózsa György út 85.)
A telep első szórakoztató és kulturális épülete. Az épületet átalakították, a
múltnak csak a nyomai maradtak. A 30-as évek elején a Baross Gábor telepi
Polgári Kör bálokat, színi előadásokat rendezett itt, s nem csak a környékbe-
liek nagy örömére, de a helybeli gombásoknak, s a Pestről kiköltöző, telket
és házat vásárlóknak illetve építő újonnan betelepülteknek is. Lehetett itt, a
Traupmann-féle vendéglő mintájára, ahhoz hasonlatosan kialakított, de saj-
nálatosan az ostrom végi aknatalálat miatt megsemmisült teraszon ebédelni.

[A hivatkozott kép már nem található meg a tar.hu-n]

-Schveiczer ház (VI. utca 2.)
A háború után kisegítő iskola, jelenleg elhanyagolt lakóház.
A ház építtetőjének nagy tehenészete volt, a környék nagy örömére állandó
és friss tejutánpótlást biztosítva.

[A hivatkozott kép már nem található meg a tar.hu-n]

-Lajkó-féle vendéglő (XIII. utca 19.)
Jelenleg élelmiszerbolt.
Ezen csárda – kocsma - vendéglő triumvirátusból inkább a középső szolgál-
tatási színvonalán lévő helyi iszolda, lévén jellemzően pulti kiszolgálta ita-
lozás folyt. Tragikus véget ért Lajtó Pál tulajdonos, ki szerencsétlenségére,
egy asszonya kúrálta tyúkszem operáció szövődményeként vérmérgezésben
idejekorán halálozott el. Lánya a szintén barossi Pásztor családba házasodott.
Hajdanában a boldog szép időkben, a hátsó fertályon kialakított kerthelyiség-
ből hétköznaponként is ki-kiszüremlett a jó sváb muzsikaszó…

[A hivatkozott kép már nem található meg a tar.hu-n]

További képek:

-Kőbánya részlet illetve pincelakás (Dózsa György úton a XI. utcával szemben)
Ma gombatermelő pince.

[A hivatkozott kép már nem található meg a tar.hu-n]

-Képoszlop helyreállítás 1990
A középen serénykedő Pelikán Imrével.

[A hivatkozott kép már nem található meg a tar.hu-n]

-Donát hegy Baross Gábor telepi Emlékhely
A 200 éves Donát képoszlop helyreállítása után, az 1000 éves Magyarország
és 100 éves Baross Gábor telep emlékére emlékoszlopot állított a Baross Gábor
telepi Polgári Kör, valamint 2001-ben az 1848-as és az 1956-os hősöknek emelt
emléket a Polgári Kör.

[A hivatkozott kép már nem található meg a tar.hu-n]

-Az ezeréves magyarságunkat és a 100 éves Baross Gábor telep emlékét őrző emlékmű.

[A hivatkozott kép már nem található meg a tar.hu-n]

-Minden ünnepélyünkön jelen voltak:
Verőcei Gábor katolikus esperes plébános,
Szabó Mihály református nagytiszteletű úr,
Solymár Gábor evangélikus nagytiszteletű úr,
valamint az 1106. számú Szent Bernát cserkészcsapat.

[A hivatkozott kép már nem található meg a tar.hu-n]

-Az 1848-1956 emlékére tartott ünnepélyen beszédet mond Szabolcs Attila polgármester.

[A hivatkozott kép már nem található meg a tar.hu-n]

-Karsay Ferenc alpolgármester fát ültet az 1848-as szabadságharc tábornokainak emlékére.

[A hivatkozott kép már nem található meg a tar.hu-n]

-Tábla hirdeti a volt szemétlerakó helyén a Baross Gábor Emlékhely et.

[A hivatkozott kép már nem található meg a tar.hu-n]

-Látkép a Dózsa György útról

[A hivatkozott kép már nem található meg a tar.hu-n]

-Dózsa György út a VIII.-IX. utcával szemben
1970-ig futballpálya volt, kitűnő csapattal, ma a helyén lakóházak épültek.

[A hivatkozott kép már nem található meg a tar.hu-n]

-Gombatermelő pince előtere (IX utca 13.)

[A hivatkozott kép már nem található meg a tar.hu-n]

-Dunatelep i képek

[A hivatkozott kép már nem található meg a tar.hu-n][A hivatkozott kép már nem található meg a tar.hu-n]

-Baross telepi látkép a volt Stefánia tó tól
E két átbukott kisebb és a központi tó a századfordulón elkészült Tétényi úthoz
alapanyagul szolgáló sóder biztosításként kibányászta, s a Dunából való közle-
kedőedényi átszivárgás hatására feltöltődött üregben megült langyos vizű bányató.
A környék kedvelt, s felkapott szórakozó helye, mely nyáron fürdőzésre és horg-
ászatra, míg télen a természetes módon való befagyásnak köszönhetően korcsolyá-
zásra és fakutyázásra biztosított remek helyet.
1945 után csodálatos elképzelések és építési tervek születtek illetve kaptak szárnyra,
miszerint is itt üdülő-szórakozó komplexum épülhetne, de a tervgazdálkodás és a
racionalizációk végül szeméttel: kommunális hulladékkal és építési törmelékkel
töltötte fel e kedvelt kis helyi tavacskát.

[A hivatkozott kép már nem található meg a tar.hu-n]

A képek alá lejegyzett fenti rövidke történeteket:
-Felker Győzőtől,
-Pelikán Imrétől,
-Hernecki Frigyestől,
-Osterman Gyulától
és a még emlékező nem nevesített helyi ”őslakosoktól” hallottam…

Úgy gondolom megérne egy összejövetelt a Baross Gábor telepi Polgári Kör nagy
”öregjeivel” is, egy a fentieknél sokkal részletesebb múltidézésért...

Előzmény: Hatanbátormakszardzsav (4626)