Muity Mijo Creative Commons License 2002.08.23 0 0 10

Nagyon csendben vagy, drága Zoltánom ! Találtam "neked" valami érdekeset, mi erről a véleményed ?
( Forrás, eredeti elrendezésben: http://www.bajavaros.hu/eloterj/elo22.htm )

"Baja Város Polgármestere

Készítette: Kalászi László
Szakm. ell.:
Törv. ell.:

22.sz. Előterjesztés Baja Város Képviselő-testülete 2002. június 20-i ülésére elővásárlási jognyilatkozat tárgyában

Tisztelt Testület!

A Duna Kötöttárugyár Kft. megkeresett azzal, hogy eladta a tulajdonában lévő bajai 5660/1, 5660/2, 5660/4, 5660/5, 5660/6 és 5660/16 helyrajzi számú ingatlanokat a mellékelt adásvételi szerződés szerint. Az ingatlanokat terheli Baja Város Önkormányzatának elővásárlási joga. Az elővásárlási jogot 1999-ben jegyeztette be az önkormányzat a 6/1999. (II.25.) Ktr. számú, a városrendezési feladatok megvalósítását biztosító elővásárlási jogának megállapításáról szóló rendeletével. E rendelet szerint iparfejlesztési, ezen belül kikötőfejlesztési cél megvalósítását szolgálnák a fenti ingatlanok.

Az adásvételi szerződés csak az elővásárlási jog jogosultjának nyilatkozatával lesz érvényes.

Tekintettel arra, hogy az ingatlanok vételára meghaladja a 30 millió Ft-ot, a testületet illeti meg a nyilatkozattétel joga, mivel ezt nem ruházta át, sem bizottságára, sem polgármesterre.

Javasolom a testületnek, hogy költséfvetési forrás hiányában az önkormányzat ne éljen ne elővásárlási jogával, ne vásárolja meg a fenti ingatlanokat, és fogadja el az alábbi határozati javaslatot. A javaslat elfogadásához a jelenlévő képviselők többségi szavazata szükséges.

Határozati javaslat

1. Baja Város Képviselő-testülete a bajai 5660/1, 5660/4, 5660/5, 5660/6 helyrajzi számú ingatlanok 1/1 arányú, az 5660/2 helyrajzi számú ingatlan 205/245 arányú, az 5660/16 helyrajzi számú ingatlan 1554/8112 arányú tulajdonjogának vonatkozásában Baja Város Önkormányzata javára bejegyzett elővásárlási joggal az egyrészről Duna Kötöttárugyár Kft. (6500 Baja, Szentjánosi u. 3.) mint eladó, másrészről a DU-HAF Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6500 Baja, Szentjánosi u. 3.) mint vevő között 2002. május 2-án kötött adásvételi szerződés 1./ pontjában szereplő 44.000.000,-Ft + 7.500.000,-Ft ÁFA vételár ismeretében nem él.

2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Völgyesi László jegyző
Határidő: azonnal

Baja, 2002. június 6.

Széll Péter"

Előzmény: zvajda (7)