Törölt nick Creative Commons License 2002.07.30 0 0 27
Kedves HAME !
Csak nyugodtan ajánlj fogadást, az a te renomédat nem fenyegeti... :-)))

De mivel érveidet - velem ellentétben - szilkaszilárd tényekre alapozod ("az elsőfokú bíróságokon kontraszelektált, ügyvédi munkára és továbblépésre teljesen alkalmatlan idióták tobzódnak)" lássuk hát a vonatkozó joxabályi rendelkezést:

--------
7/1996 sz. Korm rendelet a külföldiek ingatlanszerzéséröl

(2) Az ingatlanszerzést engedélyezni kell, ha az önkormányzati vagy egyéb közérdeket nem sért, és
a) a külföldi bevándorlási engedélyt kapott, vagy
b) a külföldi ingatlanának tulajdonjogát a kisajátításról szóló, többször módosított - 1976. évi 24. törvényerej? rendelet alapján szerezték meg, vagy
c) a külföldi a tulajdonában lévö belföldi ingatlant másik belföldi ingatlanra cseréli, vagy
d) a tulajdonszerzés célja közös tulajdon megszüntetése, vagy
e) a külföldinek a (7) bekezdés szerint ajándékoznak belföldi ingatlant, vagy
f) a külföldi munkavégzés céljából igazoltan legalább öt éve életvitelszer?en Magyarországon tartózkodik.
(3) A hivatal vezetöje abban a kérdésben, hogy az ingatlanszerzés sért-e önkormányzati érdeket, az ingatlan fekvése szerint illetékes települési (fövárosi kerületi) önkormányzat polgármesterének (a továbbiakban: polgármester) nyilatkozatát kéri, s annak figyelembevételével megtagadhatja az engedélyt.
(4) Az engedély megtagadható, ha a külföldi honossága szerinti állam nemzetközi szerzödés vagy viszonosság alapján nem biztosít a magyar állampolgároknak, illetöleg a magyar jogi személyeknek a belföldiekkel azonos elbírálást. A nemzetközi szerzödés vagy a viszonosság fennállásáról a Külügyminisztérium nyilatkozata az irányadó.
-------------------

Ismereteim szerint Grespik közérdek címén elöbb azzal tagadta meg az engedélyt, hogy a külföldiek felhajtják az árakat, majd amikor ez nem ment át a szürön, új gombot keresett a kabáthoz, megtalálva a viszonosság elvét, ami alapján nem kell, de megtagadhatja az engedély kiadását. (Az országonkénti kvóta állítása, valamint közérdeksérelem ügyében a bizonyítási teher megfordítása nyilvánvalóan ellentétes a joxabállyal).

Izrael (bár miépesként Grespiket ez biztosan kiemelten érdekelte) és a KüM nyilatkozatról nincsen tudomásom, így ennek hiányában két tény van amelyre alapíthatjuk a véleményünket.

1. Az egyik az a több tucat per amelyben elmarasztalták/megmásították Grespik határozatait.

2. A másik HAME premisszája, miszerint az elsőfokú bíróságokon kontraszelektált, ügyvédi munkára és továbblépésre teljesen alkalmatlan idióták tobzódnak.

Ki-ki válogasson hát a kedvének teccö tények között...
:-DDD

Előzmény: HAME (26)