Őri András Creative Commons License 2002.06.20 0 0 10
FONTOS! Bővebben a Diákhitel Központ Rt. üzletszabályzat módosításról

Az utóbbi időben, a különböző médiumokban, internetes fórumokon, illetve levelező rendszerekben sokan és sokféleképpen kommentálták a Diákhitel Központ Rt. június 1-én meghirdetett, augusztus 14-én hatályba lépő üzletszabályzat módosítását. A valóságnak megfelelő értelmezéshez kívánunk most segítséget nyújtani minden érdeklődő számára.

1. Az üzletszabályzat célja

A diákhitel-rendszer lényeges elemeit, a kamat mértékét, a törlesztés módját és nagyságát, a felvehető összeget az üzletszabályzat nem módosítja, mert nem is módosíthatja, mivel ezekről jogszabályok intézkednek.

Az üzletszabályzat célja nem más, mint az ügymenet pontos leírása. Az üzletszabályzat mindenkori módosítása, a lebonyolítás javítását, gördülékenyebbé tételét célozza.

2. A üzletszabályzat mostani módosításának oka

A diákhitelezés tavaly ősszel előzmény nélkül indult. Az eltelt év gyakorlati tapasztalatai szükségessé tettek bizonyos módosításokat, így többek között az egyösszegű hitel felvétel módját, a szerződés módosítás mikéntjét, a menekülti státusz elismerését.

Eddig a Diákhitel Központ Rt. üzletszabályzata lehetővé tette, amennyiben az üzletszabályzat-módosítást az ügyfél nem fogadja el, úgy rá az előző üzletszabályzat maradjon érvényben. Ez hosszú távon kezelhetetlené tenné a működést, mert azonos szolgáltatásra egy időben sok, egymástól eltérő ügykezelést kellene alkalmazni.

3. Az üzletszabályzat módosítás elutasításának lehetősége, és annak következménye

Jelenleg minden hitelszerződéssel rendelkező hallgatónak joga van nem elfogadni a módosítást, és erről 60 napon belül, 2002. július 31-ig írásban nyilatkozni. (A Diákhitel Központ Rt. postacíme: 1245 Budapest, Pf. 1003. A saját kezűleg aláírt levélben kérjük feltüntetni a személyes adatok mellett a szerződésszámot is.)

Aki az üzletszabályzat módosítását nem fogadja el, az nem élhet a módosításból fakadó esetleges kedvező lehetőségekkel.

Az üzletszabályzat módosításának el nem fogadása esetén a Diákhitel Rt. a szerződést nem mondja fel.

4. Az üzletszabályzat módosítás elutasításának lehetősége a jövőben

Téves az az értelmezés, miszerint ha valaki egy esetleges későbbi üzletszabályzat módosítást nem kíván elfogadni, az nem tehet mást, mint, hogy felmondja a szerződést, és ezért köteles azonnal a teljes tartozást egy összegben visszafizetni.

A hatályos üzletszabályzat 33. és 34. pontja ugyanis biztosítja a hitelfelvevőnek a kölcsön folyósítás szüneteltetésére a lehetőséget. Amennyiben a hitelfelvevő él ezzel a lehetőséggel, úgy változatlanul csak a hitelfelvételi jogosultság megszűnése után kell megkezdeni a törlesztést. Ez a lehetőség azt jelenti, hogy nincs azonnali egy összegű visszafizetési kötelezettség, hanem a törlesztést majd a szokásos módon, a jövedelem 6%-ának befizetésével kell teljesíteni

Budapest, 2002. júni. Diákhitel Központ Rt.

Üdvözlettel: Őri András, kommunikációs igazgató