gvass1 Creative Commons License 2001.09.05 0 0 128

Hobbifegyverek a www.metro.hu ujsagban:

Igen pozitiv vegkicsengesu cikk egy sportlovo sporttarstol a legnagyobb
peldanyszamu magyar napilapban.

***

Az engedély nélkül tartható pisztolyok és puskák játéknál veszélyesebbek,
azonban lôfegyvernek nem tekinthetôk A televízióban vagy a mozikban manapság
ritkán látható olyan film, amelyben el ne sütnének valamilyen lôfegyvert; a
krimik, bunügyi vígjátékok és naturális stílusú akciófilmek lôporfüsttôl
ködlô jeleneteirôl nem is beszélve. A híradómusorokban is rendszeresen
informálnak valamilyen - távoli vagy éppen a szomszéd utcában lezajlott -
lövöldözésrôl.
A fiúgyerekek legelsôre - a kisautók mellett - játék puskát, vízipisztolyt
kunyerálnak apukától. Ám apuka is - hacsak nem öntudatos pacifista -
szeretne ebben a lôfegyverekkel naponta szembesülô világban valamivel
játszani. Miközben - a terrorizmus és az eszkalálódó bunözés
fenyegetettségében - az európai országok igyekeznek egyre szukebb korlátok
közé szorítani a civil lakosság fegyvertartását.
Bár parlamenti tárgyalásának határideje nincs még kituzve, a szaktárca
benyújtotta a magyar fegyvertartási törvény szigorító módosításának
tervezetét.
Az elmondottak alapján érthetô, miért üzlet szerte a világon a tartási
engedélyhez nem kötött, életveszélyes sérülés okozására alkalmatlan
"fegyverek" gyártása és forgalmazása.
Szociológus és pszichológus szakemberek szerint a frusztrált, ezernyi
stressz nyomása alatt vergôdô mai ember számára az idegesség levezetését,
rejtett agressziója kiélését jelenti, ha légpisztolyával a céltábla elé áll
és a körbe rettegett fônökét vagy gonoszkodó szomszédját képzeli.
Ugyanakkor hatósági elôírás: csak lôtéren vagy magánterületen - pincében,
zárt udvaron - "a biztonsági szabályok betartásával" szabad a nem
engedélyköteles fegyverekkel gyakorlatozni. Közterületen, közforgalmú
jármuvön tokban, töltetlen állapotban kell ezeket szállítani.
VAJDA JÁNOS riportja

A pénztelenség visszalô

Az átalakulás keserveivel birkózik mostanában a hazai piac
A hobbifegyvereket gyártó patinás cégek mellett létezik egy magyar
különlegesség, az Óbudán székelô Keseru Muvek. Ritka érdekes ember a
tulajdonosa, Keseru Béla. Igazi self-made man, aki 1991-ben, amikor az új
fegyverrendelet megjelent, éppen mentôsként dolgozott.
A készültségben volt elég ideje spekulálni, ráébredt, hogy a tilalmak
oldódása nyomán komoly üzleti lehetôség rejlik az engedély nélküli
flóbertfegyverekben. Mint bô fantáziával megáldott autodidakta, aki korábban
is találmányokon törte a fejét nekiállt rajzolgatni.
Kifundált egyszeru flóbertfegyvereket, eleinte bérelt kapacitáson készítette
ôket, majd miután beindult az üzlet, 1995-tôl önálló üzemet alapított. A
vállalkozás fejlôdött, új telephely épült, a gyártmányok minôsége és
külcsínje fokozatosan javult. Ma már több országra szóló export
elôkészítésén dolgozik.
Szükség is van rá, mivel az 1997. évi értékesítési csúcs után az elmúlt
két évben - mint Keseru úr keseruen megjegyzi - "zuhanórepülésbe" fordult a
hazai piac. Szerinte két oka van ennek: az 1997-ben életbe lépett
reklámtörvény és az elszegényedés.
"Egyetértek vele, hogy a gyilkolásra készült vagy a természetes vadállományt
tizedelô fegyvereket ne nagyon propagálják. Léteznek azonban sportcélú és
hobbira való fegyverkategóriák, ezeket más országok reklámszabályai nem
veszik egy kalap alá az elôbbiekkel" - magyarázta.
Mint mondta: vevôköre nem a milliós vadászfegyvereket vásárló újgazdagokból,
hanem fôként egyszeru vidéki emberekbôl áll, akiknek egyre inkább meg kell
gondolniuk minden fillérnyi kiadást.
A Nimród Derringer fegyverbolt kizárólag - különbözô márkájú -
engedélymentes puskákat, pisztolyokat árul. Varicza Péter üzletvezetô
szerint nehéz behatárolni a vevôkört. A huszonévesek igényesebbek, az
idôsebb urak inkább az árcédulát nézik, semmint a márkát. Nôk ritkán
tévednek be, ha vásárolnak valamit, többnyire ajándékba.
Metro-tábla / Ismertetjük a fizikai és a jogszabályokat

A kézi lôfegyverekrôl, riasztófegyverekrôl és légfegyverekrôl szóló
115/1991. hazai kormányrendelet meglehetôsen szigorúan ellenôrzött
feltételeket támaszt az éles (emberélet kioltására alkalmas) lôfegyverek
forgalmazóival és tulajdonosaival szemben. Ám európai szabályozáshoz
igazodva a hazai rendelkezés szerint is a 7,5 joule csôtorkolati energiánál
nagyobb teljesítményt kifejtô pisztolyok, puskák számítanak csupán tartási
engedélyhez kötött lôfegyvernek. Ennél kisebb teljesítményu eszközöket
bárki, aki nagykorú és nincs priusza, birtokolhat. A fegyverszakértôk
szerint életveszélyes sérülést legfeljebb 90 joule fölötti energiájú lövedék
képes kiváltani. A 7,5 joule teljesítmény nagyjából akkora, amekkora ütést
az 1 méter magasról leejtett 75 dekás tárgy a földet éréskor okoz. Az
engedélyhez nem kötött fegyverek veszélyessége tehát kisebb, mint egy erôs
csúzlié.