Kis Ádám Creative Commons License 2000.12.29 0 0 6
Kedves L.W.!
Mivel teljes mértékig egyetértek veled, úgy gondolom, válaszod engem erősít. Nem csodálkoznék azonban, ha LvT is így érezné. Így megy ez!
Magam is azt tartom fontosnak, hogy a Magyarországon használt szoftver tegye lehetővé a teljes magyar betűkészlet használatát (beleértve az alsó „-et is!). Azután, ha valaki nem él ezzel a lehetőséggel, az az ő dolga. Ez vonatkozik az írott nyelv használatának arra a szintjére, ahol LvT elfogadhatónak tartja az éktelenséget.
Magam sem tartom helyesnek sem az erőszakos, sem a kioktató, sem a megszégyenítő nyelvművelő módszereket. Ezért kérdeztem a topicnyitóban, hogy van-e valakinek ötlete arra nézve, miként oldható meg ez a dolog másképp. Az első, elengedhetetlen feltétel, hogy az éktelenség ne legyen kényszerhelyzet. (Gondoljunk arra, hogy az írógép majdnem kiírtotta a hosszú í-t a magyarból, aztán az erre vonatkozó szabvány megoldotta a kérdést.) A második lehetőség a példamutatás. A harmadik valamiféle propaganda lehet. Az utóbbi időben a nyelvi kultúra védelme, vagy hirdetése bizonyos körökben diszkriminációként jelenik meg. Azt hiszem, ez túlzás. Más dolog, hogy nem gúnyolunk ki valakit azért, mert hibásan beszél, és más dolog, ha nem helyesbítjük, és megint más, ha - a nagy tapintat miatt - asszimilálódunk hozzá.
Ami a képrejtvényeknek a szövegbe emelését illeti, nekem ez tetszik, tapasztalatom szerint szinte csetes dialektusnak tekinthető, és nagyon sokat árul el a használó találkonyságáról. Gondolom, azért szakdolgozatban nem használható. És ezt az utóbbi normát azért nem árt tudatosítani.
Kis Ádám
Előzmény: L. W. (5)