harm Creative Commons License 2000.12.13 0 0 1

No, akkor nézzük csak:

"A Fidesz választási ígéretei között szerepelt
az illegális és legális fegyvertartás jelentős korlátozása. Ezek az elképzelések a kormányprogramba is bekerültek. Szomorúan látjuk viszont, hogy a fegyvertartásban érdekeltek, a fegyverlobby igenintenzív propagandát folytatnak a fegyvertartás liberalizálása érdekében. Fő
érvük az önvédelem. Hivatkoznak a rossz közbiztonságra, amelynek egyik oka valójában a lakosságnál lévő fegyverek nagy és egyre növekvő száma."

A rossz közbiztonság egyik oka a "bűnözőbarát" törvénykezésünk, másik fő oka pedig a bűnözőknél kinnlevő ILLEGÁLIS fegyverek nagy száma. Illegális, vagyis törvénytelenül, engedély nélkül tartott fegyverek. A bűnözői réteg illegális fegyvereinek korlátozását pedig nem lehet a legális (törvényesen, engedéllyel tartott) polgári fegyverek korlátozásával elérni, mert ez kettő és egymástól teljesen független dolog.

Az illegális fegyverek bevonására pedig jogállamban nincs mód, csak diktatúrában. (Házról házra járni és pincétől padlásig mindent átkutani. Visszatérjen a Rákosi rendszer?)

---------------------------------

"Jogállamban az állampolgároknak nem maguknak kell védelmükről gondoskodniuk, megteszik ezt az állami szervek, hiszen éppen ezért tartják azokat fenn az adófizetők pénzén."

Jogállamban a becsületes polgároknak joguk van megvédeni magukat, szeretteiket. Joguk van megvédeni az életüket, testi- lelki épségüket a bűnöző elemekkel szemben.

A Rendőrség sajnos csak már megtörtént!! bűnügyek felderítésére alkalmas (ott is kb. 50%-os felderítettségi aránnyal), de folyamatban lévő bűncselekmény megszakítására nem. Nem állhat rendőr minden állampolgár mellett a nap 24 órájában egy egész életen keresztül. Ugye nem is kívánjuk, hogy mindenkit állandóan rendőrök ellenőrizzenek??!? A Rendőrség tehát NEM KÉPES az állampolgárt megvédeni attól, hogy áldozattá váljon; maximum abban merül ki a lehetősége, hogy a már elkövetett bűncselekmény elkövetőjét lehetőségeihez mérten felkutatja és az igazságszolgáltatás kezébe adja.

---------------------------------

"Méltánytalan, hogy a polgároknak saját magukat kell megvédeniük. Másrészt a polgárok jelentős
része (fiatalkorúak, idősek, betegek, a krisztusi tanokat követő vallásosak, a fegyverek veszélyeitől családjukat féltő józan emberek,
stb.) nem tudják vagy nem akarják önmagukat lőfegyverekkel védeni."

Az első mondatban szereplő méltánytalanságot vállalom. :-) (Gondolom, rajtam kívül még sokan vannak.)

Aki nem tudja , vagy -legfőbbképpen- nem akarja magát megvédeni, hát ne tegye; viszont ne korlátozzon senkit -aki tudja is és akarja is-, hogy megvédhesse magát. Pl. autót vezetni sem tud vagy nem akar sok ember, mégsem korlátozzák gépjárművezetésükben azokat, akik tudnak is és akarnak is autót vezetni.

A krisztusi tanokat pedig ne keverjük ide, mert aki hisz benne, az életében úgyis betartja azokat, aki pedig nem, azokra miért eőltetnénk egy vallási demagógiát?? (Egyébként nem ezek a krisztusi tanok voltak azok, amelyek ártaltan emberek eleven elégetését, inkvizíciós kínzását indikálta, valamint nem e tanok nevében mészárolak-e indiánokat az egész amerikai kontinensen, stb.?)

---------------------------------

"Az önvédelmi lőfegyver a helyzeti előnyben lévő támadóval szemben egyébként is a legtöbbször hatástalan. Ha mégis használni tudja a ulajdonos,
akkor gyakran az önbíráskodás is egyben, hiszen visszavonhatatlan következményekkel jár."

Nem hatástalan. Legtöbbször elég a fegyver elővétele -lövés nélkül-, hogy elrettentő erejénél fogva a támadó elálljon támadási szándékától. Amennyiben jelentős arányú legális önvédelmi fegyverrel rendelkezne a társadalom, úgy a bűnöző úr kockázatát jelentősen növelné, hogy nagyobb valószínűséggel ütközne jogtalan támadása elhárítására önvédelmi fegyvert használni kész állampolgárral. Növelné még a bűnözés kockázatát, hogy ha a megtámadottnál ugyan nincs is önvédelmi fegyver, de egy épp arra járókelő személynél lehet.

Önbíráskodás? Miért? A BTK. ismeri a "jogos védelmi helyzet" jogi tényálladékát. Ha az állampolgári cselekedet ennek megfelel, akkor ezek után miért lenne az önbíráskodás?

Visszavonhatatlan következmények? A cikk írója nyilván csak akciófilmekből ismeri a fegyvereket, mert egy lövés nem egyenlő egy halállal. Az önvédelmi fegyver célja nem emberélet kioltása, hanem támadás elhárítása. Ennek a célnak megfelelő is a kialakításuk; való igaz, hogy egyes esetekben használata halált okoz(hat), de a hatása inkább a támadás elhárításához megfelelő mértékő sérülés okozása (sebesülés). Azonban visszavonhatatlan következményekkel járhat a támadó személy birtokában lévő kés, balta... használata is.

---------------------------------

"Véleményünk szerint a fegyvertartás eszkalációja az erőszak eszkalációját váltja ki. A lakosságnál tartott fegyverek számának növekedése a közbiztonságot rontja. Nemcsak a valódi lőfegyverek, hanem a gáz-, riasztó- és légfegyverek is tragédiákat okozhatnak, és
megfélemlítésre adnak lehetőséget."

Vélemyényem szerint a fegyverek eszkalációja (magyarul: felfokozása) így ilyen formában nem tudom mit vált ki. Bontsuk két részre: 1) Az illegális, a bűnözők birtokában lévő fegyverek számának növekedése valóban az erőszak fokozódását vált(hat)ja ki, nagy valószínűséggel váltja ki. 2) A legális, polgári önvédelmi fegyverek pedig növelve a bűnözés kockázatát, annak visszaszurulását eredményez(het)i, nagy valószínűséggel eredményezi.

Szeretném felhívni a figyelmet arra a nem elhanyagolható körülményre, hogy a bűnözői szféra nem engedélyes, NYILVÁNTARTOTT fegyvereket használ, hanem rendőri nyilvántartásban nem szereplő -ezáltal visszanyomozhatatlan- fegyvereket, melyek nem ritkán -a polgári felhasználás számára tiltott- sorozatlövő fegyverek. Ezzel szemben a legális fegyver rendőrségi nyilvántartásban szerepel, tulajdonosával együtt. Könnyen belátható, hogy bűncselekmény elkövetésére ésszerűtlen nyilvántartott, bejegyzett fegyvert használni, mert könnyen azonosítható a tulajdonosával együtt. Éppen ezért használnak a bűnözők illegális, nyilvántartásban nem szereplő fegyvereket. Ennek következtében a lakossági legális fegyverek bárminemű korlátozása semminemű kihatást nem mutat az illegális fegyverek számára nézve.

Tragédiát pedig nem a fegyverek okoznak, hanem az emberek!!

Megfélemlítésre pedig bármi jó, amiről el lehet hitetni, hogy használata félelmetes. Erre jó a kés, a balta, a játékpisztoly, az autó, a kutya, a lapátnyél, a...

---------------------------------

"Mennyi gyermektragédiának kell még bekövetkezni, hogy a légfegyvertartást ismét korlátozzák?"

Mennyi gyermektragédiának kell még bekövetkezni, hogy az autótartást korlátozzák??

Nem a légfegyvertartást kell korlátozni, hanem a gyermeket kell megtanítani a légfegyver helyes használatára, és MINDIG biztosítani kell mellé a szülői felügyeletet. A légfegyver kiválóan alkalmas arra, hogy a gyermek megtanulja a lövészet alapjait, valamit azt a fegyvelmet elsajátítsa -jellemzően az apjától-, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy felnőtt korára biztonsággal és felelősséggel nyúljon fegyverhez. Igaz, könnyebb a légfegyvertartás korlátozását követelni, mint a gyermekkel foglalkozni...

---------------------------------

A játékfegyverek pedig a gyermekek lelkét mérgezik, azt a torz szemléletet terjesztik, hogy más lényekre lövöldözni, azok életét kioltani jó dolog.

Na, erre nem tudok mit írni; ekkora demagógiától még az eszem is megáll.

---------------------------------

"Nem értjük: miért kell az egész társadalomnak fizetni azért, mert egyes csoportok egzisztenciálisan vagy ideológiailag érdekeltek a
fegyverkultuszban."

Nem értjük: miért kell az egész társadalomnak fizetni azért, mert egyes csoportok 1egzisztenciálisan vagy ideológiailag érdekeltek a pacifizmusban.

---------------------------------

"A fegyverlobby propagandisztikus lehetőségeire
jellemző a közszolgálati televízió augusztus 16-i vitaműsora. A vitában 3 hivatalos szakértőn kívül a másik 3 résztvevő a fegyvertartásban
érdekeltek köréhez tartozott. Egyáltalán nem kaptak szót a fegyverellenes szervezetek, de más, -valamilyen formában érintett -
szervezetek (egyházak, nőszervezetek) sem."

Az ominózus műsor hosszú idők óta az egyetlen, ahol a racionálisan szabályozott polgári fegyvertartást támogatók szót kaptak!! A Rendőrség kimondottan "fegyverellenes" módon áll jelenleg a kérdéshez, ugyanis a fegyver megszerzési kérelmeket jelenleg indoklás nélkül, saját mérlegelési jogkörében elutasíthatja és jellemzően el is utasítja. Jelenleg nincs egy egységes szabályozás, aminek teljesülése alapján ki kell állítaniuk a megszerzési engedélyt, csak olyan van, ami alapján kiállítHATják (saját mérlegelésük alapján). Tehát hiába teljesít az állampolgár MINDEN szükséges feltételt, attól még indoklás nélkül elutasíthatják -és a legtöbbször el is utasítják- a kérelmét.

Visszatérve a fegyverpropagandiasta médiákhoz: Elég sűrűn látni/hallani a médiákban fegyvertartásellenes hangulatkeltő híreket, amelyekből az alapvető szakismeret is hiányzik, de "tényfeltáró" szenzációhajhászásra kiválóan alkalmas. 10 fegyveres bűnügyi hírből jó, ha EGYBEN -mintegy mellékesen- bejelentik, hogy illegális fegyverrel követték el; azonban ha valaki öngyilkos lesz legális önvédelmi fegyverével, hát akkor a média szétkürtöli, hogy legális fegyverrel lett az illető ingyilkos. Fegyver-fegyver; köztudatban
-a média összemosásának hála- nem válik el egymástól.

---------------------------------

"Kérjük a parlamenti képviselőket: olyan fegyvertartási törvényt hozzanak, amelynek nem lesznek áldozatai."

Lesznek. Mi. Ugyanis az országgyűlési képviselőknek ALANYI JOGON JÁR az önvédelmi fegyver. Majd hülyék lennének megfosztani magukat ettől a feudális kiváltságtól. :-( (Érdemes volt tehát pont őhozzájuk fordulni.) Jelenleg rajtuk kívül a fegyveres erők és testületek hivatásos állományú tagjai, bírók, ügyészek, polgármester, főpolgármester, államtitkár, helyettes államtitkár és miniszter az a poszt, ahol a rendőrségi mérlegelési jogkört megkerülve automatikusan, ALANYI JOGON jut(hat) valaki önvédelmi fegyverhez.

---------------------------------

"2000.12.07-ig csatlakoztak:
Erőszakellenes Fórum; "

Igen, az az Erőszakellenes Fórum, amely egyik prominens tagja, Farkas Henrik oldalán ez áll:

"Joggal nevezhetik magukat erőszakellenesnek azok is, akik helyeslik, sőt igénylik az erőszak csökkentését, akár egy kisebb mértékű erőszakot igénybe vevő eszközzel is." (http://www.c3.hu/~farkashe/)

Megismétlem: akár egy kisebb mértékű erőszakot igénybe vevő eszközzel is.(!!!!!!!!!!!)

Vagyis az Erőszakellenes Fórum ERŐSZAKOT IS HASZNÁLHAT!! Na, ez már pofátlanság. Hiába, úgy látszik, még az erőszakelleneseknél is a cél szentesíti az eszközt; még akkor is, ha az ERŐSZAK!! No komment. Szervezet hitelét vesztve!!!

Üdv, Harm