nevtelen Creative Commons License 2000.07.13 0 0 topiknyitó
Elnézést, igazán nem akartam emiatt új topicot nyitni, de képtelen vagyok megtalálni a korábbi politikai tiszteset.

"Kormányokon átívelő karrierek
Ejtőernyős politikai tisztek

Pásztor Zoltán
Szerző
Felküldve:
2000. július 13. ( 1. oldal)

– Szabó János honvédelmi miniszter több egykori politikai tisztet léptetett elő – állítja
Bokor Imre, több nagy vihart kavart könyv és cikk írója. Szerinte a politikai múlt
különösen Keleti György idejében számított előnynek, a volt miniszter telítette velük a
Honvédelmi Minisztériumot és háttérintézményeit, s tábornoki kinevezést kaptak
olyanok, akiknek semmilyen szakképzettségük sem volt. Bokor állításait minisztériumi
források és mindenki számára hozzáférhető archívumok adatai is megerősítik.

– Valótlan Keleti Györgynek az az állítása, hogy a politikai tiszteknek volt szakmai
végzettségük – reagált Bokor Imre, a hadtudományok doktora a korábbi honvédelmi
miniszterrel szombaton megjelent interjúnkra. Megjegyezte ugyanakkor, hogy ezek a
tisztek kaptak tanári végzettséget igazoló „látszatdiplomákat”, de a gyakorlatban csak
politikai munkával foglalkoztak. Csúsztatásnak minősítette Keletinek azt a kijelentését
is, miszerint a főiskolán nem képeztek politikai tiszteket, elhallgatta ugyanis, hogy a
Szovjetunióban a Lenin Akadémián, és itthon a Zrínyi Akadémián folyt a politikai
tisztek képzése.

Bokor Imre szerint kimutatható, hogy az elmúlt évtizedben Für Lajos és Keleti György
minisztersége idején az egykori politikai és pártbizottsági tisztek döntő többségét
„átejtőernyőzték” különféle kreált vagy bújtatott beosztásokba, miközben a szaktisztek
tömegeit bocsátották el. Az úgynevezett politikai múlt különösen Keleti idejében
számított előnynek, a miniszter telítette velük a Honvédelmi Minisztériumot és
háttérintézményeit, tábornoki kinevezést kaptak olyanok, akiknek semmilyen
szakképzettségük sem volt – fogalmazott. Felhívta a figyelmet arra is, hogy Keleti
személyesen intézkedett 1997-ben arról, hogy Sásik László ezredest iskolázzák be egy
párizsi katonai főiskolára, holott Sásik a franciák által előírt négy felvételi pont
egyikének sem felelt meg. Ugyanakkor Sásik az utolsó pillanatban mégsem ment
Franciaországba.

Ezt a gyakorlatot folytatta Bokor szerint Szabó János jelenlegi honvédelmi miniszter is.
– Elegendő megemlíteni Korsós László, Homola Csaba vagy Szekeres László
dandártábornokokat, akik közvetlenül vagy közvetve az egykori politikai
főcsoportfőnökség tagjai voltak – mondta. Az MTI adatbank szerint Korsós Lászlót
1994-ben Keleti György akkori honvédelmi miniszter nevezte ki a Hadtörténeti Intézet
és Múzeum főigazgatójává, és az ő előterjesztésére léptették elő dandártábornokká.
Korsós 1999. április 16-ig volt ebben a pozícióban, akkor Szabó János azért mentette
fel, mert a főigazgató jutalmat adott a bíróság által jogerősen elítélt Csárádi József
ezredesnek, az intézethez tartozó levéltár vezetőjének búcsúztatása alkalmából.

Csárádi Józsefet a Fővárosi Bíróság Katonai Tanácsa 1999. február 24-én
felbujtóként elkövetett hamis tanúzás bűntettében, illetve közokirattal visszaélés
vétségében találta bűnösnek a Horn-dosszié eltűnése miatt indult büntetőeljárásban.
Szintén az adatbank alapján állapítható meg, hogy Homola Csabát 1995-ben Keleti
György léptette elő ezredessé, Szabó János pedig 1998. október 23-i hatállyal –
nyugállományúként – dandártábornokká. Információink szerint Homola jelenleg Lányi
Zsoltnak, a parlament honvédelmi bizottsága kisgazda elnökének közvetlen
munkatársa. A Honvédelmi Miniszté-riumnál nem hivatalosan megerősítették, hogy
Szekeres László 1998-ban dandártábornokként a humán főcsoportfőnök első
helyettese volt, 1999-ben pedig Szabó János a Hadtörténeti Múzeum és Intézet
főigazgató-helyettesévé nevezte ki.

Bokor Imre emlékeztetett arra is, hogy Szabó János több egykori politikai tisztet
léptetett elő. Elmondása szerint politikai múltja miatt egyetlen tisztet bocsátottak el az
elmúlt tíz évben, mégpedig 1995-ben."