Cleaning Cloths Creative Commons License 2024.04.06 -1 0 193

 

 

 

Micimackó és Havas Jon is létezik. Mint irodalmi és filmes kitalált alakok. Vagy az athonizmus vallás istene, a Nap is létezik. Tehát az a kijelentés, hogy Isten és az istenek nem léteznek, badarság.

Kevered a "létezés" és a "valóságos" fogalmakat. Az hogy az Istent és az Isteneket az emberek találják ki és ilyen formán léteznek, kb 10 -15 tudományág bizonyítja és egybecsengően. Egymást megerősítve. Tehát ez tény. Empirikusan és tesztelésekkel megerősített tudományos tény.

 

Azt bizonyítottam, hogy az ateizmus és a teizmus is értelmetlen. Irracionális, logikátlan. Mindkettő, csak egy emberi pszichikai állapot.

 

 

 

 


Winnie the Pooh and Jon Snow also exist. Like literary and cinematic fictional characters. Or the god of the Athonism religion, the Sun, also exists. So the statement that God and gods do not exist is nonsense.

You are confusing the concepts of "existence" and "real". The fact that God and Gods are invented by humans and exist in this form is proven by about 10-15 scientific disciplines and in unison. Reinforcing each other. So it's a fact. A scientific fact confirmed empirically and through testing.

 

I proved that both atheism and theism are meaningless. Irrational, illogical. Both, just a human psychic state.

 

forrás: Scientific (cognitive) God - Isten Teszt