Schenouda Creative Commons License 2024.03.27 0 0 19836

Írtam, hogy majd este tudok felrakni képeket, a saját gépemről a burkolattal kapcsolatban. Most összehasonlítottam az 1939-es ásatások kezdetén készült fotót, azzal amit Franck Monnier közöl a könyvében (2019). És ezek alapján azt hiszem be is tudom bizonyítani, amit ma látunk, mint megmaradt burkolatot, ugyanaz volt meg 1939-ben is, azaz nem nagyon rakhattak vissza semmit (azt nem zárom ki, hogy pár szélső, lötyögős követ megerősítettek a kihullás ellen):

 

Tehát a templom padlózata a piramis keleti oldalának közepénél van. Az ásatás során keletről haladtak nyugatnak, azaz a piramis alapjai felé. Elsőnek a padlózat keleti elemei kerültek elő a homok alól (ami a képek alsó szélén vannak. Kerestem egy jellegzetes pontot a felszínen: odahúztam azt a nyilat, ami egy kisebb egybefüggő darabja a padlónak. Ezt mindkét képen megtaláltam (az 1939-es és 2019-esen is). Fölötte mindkét képen látszik a padlózat nagyobb darabjának részlete a kelet felé kinyúló csücsökkel. Az 1939-es képen, még a piramis felé eső rész még nincs is kitakarva teljesen.

A 2019-es képen is látszanak az összefüggő résztől keletnek is vannak szétszórva bazaltdarabok. Az 1939-es képen jóval több kő van, viszont azok jelentős része nem a padló darabjai, hanem a mellette lévő mellékpiramis oldaláról legörgetett burkolókövek töredékei illetve magának a Halotti Templom belső falainak, pilléreinek összetört darabjai. Sokat elvittek ezekből a múzeumba, mert domborművek és szövegeket is találtak rajtuk. Itt szerintem csak azok maradtak így szétszórva, amik a padló elemei lehettek.

A templom ásatásait Lauer fejezte be az 1940-es években. Ő közölte később a templom belső falának domborműtöredékeit is.

Hogy ilyen kósza kődarabokból a törmelék és homok eltávolítása után milyen sokat találnak Gízában, arról álljon itt egy képsor:

Az első képen a Khephrén Völgytemploma előtti terület megtisztítása után került elő a homok alól, a második is erről a területről mutat egy részletet azt hiszem, tökre különböző kőelemekkel, és a 3. képen a Kheprén piramis  melletti területen került elő e törmelék és homok eltávolítása után. Ezek jobb híján ott vannak, ahol előbukkantak, de teljesen nyilvánvaló, hogy mindegyik valami építmény szerkezeti elemei lehettek.

Előzmény: Schenouda (19833)