Paleokrites Creative Commons License 2024.02.18 0 0 2437

Értelek, ám van egy kis bibi az itteni, hogy is fejtsem ki, hitvédelmi szokványosba... Az, hogy a 21. században vagyunk, ezek a ki tudja milyen céllal íródott, kik a szerzőik ezeknek a szövvegeknek és kik szavazták szentírásnak, mércének, avagy mely teológia tekinti úgymond a sajátságos felekezeti istenség szavának!

 

Ha Isten él, ha Jézus valóban él, kétlem...., de hinni bármit lehet a halálig, hogy egy bibliai libretto-ból olvastatna az embereknek és arra bökdösne, avagy abból idézne, netán ítélne el valakiket, amikor azon tételek, események, fondolatok nem rólunk szóltak, nem nekünk íródtak, nem a mi tetteinket képezte le, mégcsak intelemként se azonosítsuk, hogy Kuku Muku hitvány langalébert megdorgálta és ebbőlmár rám is lehetne húzni, mint a vizeslepedőt, mert én nem az vagyok, mi nem azok vagyunk itt emberek, mert minden ember egy egyén, személyiség...

 

Hagyjuk a farizeusokat, Jézus is az volt a maga nemében..., ha létezett....

 

Hagyjuk a direkt megírt zsidó csoportokkal való háuzalásokat, semmi közünk az okóri eseményekhez...

 

Valójában a kereszténység már felülmúlta a zsidóságra ráhúzott meséket egy rettenetes valóságot kijózanító emberiség ellen elkövetett tetteikkel. Ha az emberiség ellen képes volt ezt megtenni, akkor ezt valójában a keresztény hit szerint is Isten ellen elkövetett bűnnek kell tekinteni!

 

Ezt te se, de a pápa, de a hitlovagok se tüntetik el semmiféle kegyes, alázatos mosakodással sem!

 

a szeretet szó?

 

Pál is alkalmazta, na de nem öngondolataiból, hanem ahogy írásaiból feltűnik, másoktól lopkodva!

 

Pál írásai nemhogy ellentmondásosak, igaz java részét nem is egy azon név szerezte, de az evangéliumokkal is ellentétes, nem is akarok szólni Lukácsról, aki nem is ismerte Jézust se, ahogyan Pál se...

 

 

A (tévtanítás terjesztésével) rágalmazás elfogadhatatlan, a te szavaddal élve "átkozott". "

 

jaja a tévtanítók akik Pált idézve mellényelnek, nem igaz?

 

Tévtanítás az egész újszövetség java része és erre még rájön az a sok kókler duma, amit minegyik lelkész, szószékes, teológiai ktakodó rátesz..., akár egy egy , avgy 50 bestseller művével!

 

Mint mondtam, ha Jézus nem halt meg, vagy feltámadt, na a mostani szavait idézd amit tőle hallasz, idézze minden keresztény amit Jézus mond neki, ne egy több ezer éves szövegköny kliséit aktualizáljátok itt!

 

Várom hogy elmond, mit mondott neked Jézus, neked, hogy mit kell tenned és miért?

 

Előzmény: Pathmaster (2436)