Pathmaster Creative Commons License 2024.02.18 0 0 2436

Máté 22,34-40: Amikor a farizeusok meghallották, hogy a szadduceusokat elnémította (Jézus), köréje gyűltek. Egyikük pedig, egy törvénytudó, próbára akarta tenni őt, és megkérdezte tőle: "Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben?" Jézus így válaszolt: "Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták (az addig ismert egész Szentírás)."

 

Vagyis csak a szeretet alapján lehet helyesen értelmezni a Szentírás tanításait; amiből az is következik, hogy ha a Szentírás valamely tanítását nem tudjuk a szeretet alapján értelmezni, akkor azt a tanítást nem tudjuk helyesen értelmezni. Ha pedig egy tanítást nem tudunk helyesen értelmezni, akkor követni sem tudjuk; amin az sem változtat, ha a félreértelmezett tanítást próbáljuk meg követni. Sőt, ha egy tanítást csak szeretetlenül tudunk értelmezni, akkor jobb, ha meg sem próbáljuk a szeretetlen értelmezést követni. Vagyis lehetnek a Szentírásban olyan tanítások, amiket jobb, ha meg sem próbálunk követni. Azért kerüljük a Szentírás félreértelmezésének a követését, mert veszélyes.

 

A (tévtanítás terjesztésével) rágalmazás elfogadhatatlan, a te szavaddal élve "átkozott".

 

Ef 6,11-17: Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok az ördög módszereinek. Mert nem a vér és a test ellen harcolunk, hanem e sötét világot kormányzó fejedelemségek és hatalmasságok ellen, az egek gonosz szellemi hatalmai ellen. Emiatt vegyétek fel az Istennek a fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent megtéve megállhassatok. Így álljatok meg, legyen az igazság öve derekatokon, és az igazságosság páncélja rajtatok, és a békesség evangéliumának készségével legyen saruzva a lábatok. Mindehhez vegyétek a hitnek a pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Fogadjátok el az üdvösség sisakját, és a Szellem kardját, ami az Isten szava!

 

A harcot alapvetően nem mi vívjuk, hanem értünk zajlik. Mi csak a választottunk harcát segíthetjük, de ha a segítség által mi magunk is részt veszünk ebben a háborúban, akkor fokozottan számíthatunk a támadásra; és ezek a támadások elsősorban arra irányulnak, hogy álljunk át a másik oldalra. Az ilyen támadásoknak a kivédésére vannak ezek a Szellemi fegyverek. Ezért ezeknek a szellemi fegyvereknek a célja az, hogy megőrizzék a valóban jó Isten melletti elkötelezettségünket.

Az Isten melletti elkötelezettségünk megőrizhető az alábbiakkal:
• Az igazságot és az igazságosságot megbecsülve
• Békességre törekedve
• Isten vezetését követve
• Isten védelmével megelégedve
• Isten vezetésével megelégedve

Előzmény: Paleokrites (2435)