Pathmaster Creative Commons License 2024.01.04 0 0 2415

Máté 25,1-13: Akkor a mennyek országa hasonló lesz a tíz szűzhöz, akik lámpásaikat fogva mentek a vőlegény fogadására. Volt köztük öt buta, és öt okos. Mert a buták a lámpásaikat tartalék olaj nélkül vitték, az okosok pedig a lámpásaikkal együtt tartalék olajat is vittek edényeikben. A vőlegény késett, és mindnyájan elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor azonban kiáltás hallatszott: 'Itt a vőlegény, menjetek elébe!' Akkor a szüzek mind fölkeltek, és rendbe hozták lámpásaikat. A buták pedig mondták az okosoknak: 'Adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialszanak!' Az okosak ezt válaszolták: 'Nehogy ne legyen elég nekünk és nektek, menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak!' Amíg ők vásároltak, megjött a vőlegény, és a készen lévők bementek vele a menyegzőre, és a kapu bezárult. Később a többi szűz is megjött, és mondta: 'Uram, uram, nyiss ki nekünk!' Ő azonban így válaszolt: 'Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket.' Figyeljetek hát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok!

 

A figyelemnek, a szellemi irányultságnak a jelképe az olaj. Csak a megfelelő szellemi irányultsággal lehet bensőséges kapcsolatba kerülni Istennel. A megfelelő szellemi irányultság alapjait mindenki ugyanazoktól a kereskedőktől vallási (szellemi) vezetőktől szerezheti be; és Jézus példázata elfogadhatónak tartja ezt a tevékenységet, mert a tökéletlensége ellenére is szolgálja Istent. Isten tökéletes szolgái (a Máté 10,8 verssel összhangban) ingyen adják a megfelelő szellemi irányultságot. Az okosok szellemi tartalékot képeznek, a balgák pedig minden élethelyzetben a szellemi vezetőik segítségét várják.

 

Mindezt tovább gondolva belátható, hogy a vallásgyakorlás korlátozásának a tilalma olyan, mint a kereskedelem korlátozásának a tilalma. Továbbá a vallásgyakorlást is olyan szabályokkal kellene szabályozni, mint az etikus kereskedelmet. Vagyis minden vallási vezető hirdetheti az általa képviselt vallás jó tulajdonságait, de nem hirdethet megtévesztő tanításokat, és nem rágalmazhatja meg a konkurens vallásokat.

 

Sajnos gyakran találkozni olyan megtévesztő vallási tanítással, amely a hamis bűntudatra építve okoz szorongást, és az így okozott szorongásra kínál szorongáscsökkentő vallási gyakorlatokat. A hamis bűntudatot keltő vallási tanításoknak gyakori jellemzője a szűzkultusz.

Előzmény: Pathmaster (2412)