81713 Creative Commons License 2000.04.29 0 0 77

...folytatás


4. A félpár zokni fizikája

A félpár zokni, mint anyag az elemi ájer harmadik módosulatában az ún. Fuszeklirén félkristályos-félamorf állapotban található normál hőmérsékleti és nyomásviszonyok között. A légnemű állapot irreverzibilis bűzölgése közismert, ezért bővebben csak a folyékony halmazállapot jelenségeit ismertetem. A folyékony halmazállaptú Zokninium -mosás közbeni gyorulása okán- elérheti a fénysebesség mintegy 60%-át. Ezen a relativisztikus sebességen még egyedülmosás esetén is képes létrehozni az idődilatáció jelenségét. (Ez igazolja az előttem szoló morticia addams zonknidoktorandus 1.sz. sejtését.) A szárítás során az egyes zoknik térgörbületi eseményhorizontja (fekete lyuk) a végtelen felé konvergál. Ezen esemény később az időparadoxon jelenségéhez vezet, amely a félpár zokninak az ismert téridő-kontinuumból való eltűnésének látszatát kelti.

(Következik a félpár zoknik kozmológiája, a Nagy Bumm, továbbá Reccs elmélete)

Sir Dr. DakotaPress de genere Index
a félpárzokni tudományok doktora
a Szent Izidor NetLovagrend sajtóreferense

Előzmény: 81713 (75)