nofRETRO Creative Commons License 2023.09.17 0 0 133292

1922
Képszám 273905
Fotó adományozó Bachler családKecskemét, Református templom, a főtér felőli bejárat, 1924. december 22. 14 óra   (:) )
A Szappanos-féle újraöntött harang megérkezése.

"Új harangjaink itthon vannak, már együtt lakoznak a régiekkel odafönn a toronyban. F. hó 22-én hoztuk be őket. A régi harangok zúgása közben, közeledtek az újak feléjük. Du. 2 órakor az ünnepies megáldás után felhúzzák a toronyba őket s most várják a szent estét, hogy karácsony estéjén 8 órakor hangjuk összefonódjék a többiekkel s hirdessék hatalmasabb erővel, mint eddig a legnagyobb örömhírt : »Született néktek ma a Megváltó«. A harangok felszentelése a karácsonyi istentiszteletek keretében történik, minden külön ünnepség nélkül. Maga a karácsony szenteli fel őket. Az ünnep áhítatában összecsendül a szívekkel a harangszó: Dicsőség az Istennek. Vajha a harang szavával mindenkor megszólalnának a szívek is Isten iránt való hálával, alázatossággal és hittel. "Reformátusok lapja, 1924 (10. évfolyam, 1-48. szám)1924-12-25 /
https://adt.arcanum.com/hu/view/Kecskemet_ReformatusokLapja_1924/?query=Kecskem%C3%A9t+reform%C3%A1tus+harang&pg=199&layout=s

Megfejtés az "Élet a régi Kecskeméten" FB. Csoport
https://www.facebook.com/photo?fbid=1196571408412007&set=gm.6622624251117103&idorvanity=321603517885906