Cleaning Cloths Creative Commons License 2023.09.02 -1 0 65

Great Philosophers zárt csoportban az alábbi Gödel első nem-koplettségi tételt cáfoló posztomat visszadobták. Így most betettem a Philosophy & Wisdom - ( The Original & Authentic Forum ) nyilt csoportba, ahol meg elfogaták és átment. Már van is1 pontom. 

 

 

Gödel's first incompleteness theorem violates the rules of correct reasoning and mainly contains a false dilemma-based reasoning error, but it also contains the circular, raisin-swelling, non-real Scotch, and expert-mask reasoning error. Furthermore, the lack of novelty can also be criticized, since oxymorons and paradoxes have been discovered and known for at least 2,500 years. It can be rejected in science for several reasons, even 5-6. So, in reality, this is just an example of a paradox that is slightly different from the others. Thus, it is an important part of the evolution of human thinking and logic, but it can be outgrown and surpassed. It may remain as science history.

 

Gödel első nemteljességi tétele sérti a helyes érvelés szabályait és főként  hamis dilemma alapú érvelési hibát tartalmaz, de fellelhető benne a körkörös, mazsolázgatás, nem igazi skót és a szakértői álca nevezetű érvelési hiba is. Továbbá az újdonság hiánya is szemére vethető, hiszen az oximoronok és a paradoxonok már legalább 2500 éve feltártak és ismertek. Számos, akár 5-6 ok miatt is elvetendő a tudományban. Így valóságban ez csak egy a többitől némileg eltérő paradoxon tanpélda. Így az emberi gondolkozás és logika evolúciójának egy fontos része, de már kinőhető és túlhaladható. Megmaradhat, mint tudománytörténet.