Cleaning Cloths Creative Commons License 2023.08.16 -1 0 54

J.SGod is a human construct to the best of our knowledge, the term is antiquated as the universe is extremely complex and I doubt the true nature of reality is as simple as some guy floating on a cloud taking credit for good things that happen and being “mysterious” when horrible things happen. I don’t dismiss the idea of a god or multiple gods but to date there is nothing to support that idea other than the account of ancient people who didn’t know where the sun went at night

 

Isten legjobb tudásunk szerint emberi konstrukció, a kifejezés elavult, mivel az univerzum rendkívül összetett, és kétlem, hogy a valóság valódi természete olyan egyszerű lenne, mint egy felhőn lebegő srác, aki elismerést vállal a jó dolgokért, amik megtörténnek, és "rejtélyesek" lenni, amikor Szörnyű dolgok történnek. Nem utasítom el egy isten vagy több isten gondolatát, de a mai napig nincs más, ami alátámasztaná ezt a gondolatot, mint az ősi emberek beszámolóját, akik nem tudták, merre ment a nap éjszaka

 

IGe: Yes, but people didn't create just one "god", but many.

 

 Igen, de az emberek nem csak egy "istent" teremtettek, hanem sokat.

 

J.Syou’re absolutely right, That’s just where my mind goes being an American and living with the consequences Christianity

 

teljesen igazad van, pont oda jár az eszem, hogy amerikai vagyok és a kereszténység következményeivel élek

 

IGe: I also researched why this is. A combined view of psychology, memetics and virology provides the explanation. We are victims of psychoviruses.

 

Kutattam ezt is miért van. Pszichológia, memetika és a virulógia együttes szemlélete megadja a magyarázatot. Pszichovírusok áldozatai vagyunk.