Cleaning Cloths Creative Commons License 2023.08.11 -1 0 46

Great Philosophers  ~347 ezer fős zárt közösségi facebbok oldalon megjelent az első felvetésem. Mivel a láthatósága tagsághoz kötött és igen szigorú (csak angolul lehet írni és be kell tartania helyes érvelés szabályait is és még lebutázni sem szabad senkit sem) , ide másolom:

 

 

Leibniz : "The Divine Spirit found a sublime outlet in that wonder of analysis, that portent of the ideal world, that ambhibian between being and not-being, which we call the imaginary root of negetive unity" - Suggestion based on the given quote: To what extent is mathematics a religion or not?

 

 

 

Lefordítva:

 

Leibniz: "Az Isteni Szellem magasztos kiutat talált az analízis csodájában, az ideális világ előjelében, a lét és nemlét közötti átmenetben, amelyet a tagadó egység képzeletbeli gyökerének nevezünk" - Javaslat az adott idézet alapján: Milyen mértékben vallás a matematika vagy sem?