landdie Creative Commons License 2023.06.03 0 0 2343

"Tehát úgy érted, álljak neki, és kezdjem el összevissza értelmezgetni ama cuccot... Az pedig ugyebár azt jelenti kb, h ha pl az van ott leírva, h múltkor ellopták a biciklipumpámat, amit nagyon szerettem, ez azt jelenti, h tiszta korom a kéményed, ki kéne már kotortassad... Ennyit IS ér az én szememben az értelmezés... "

.

Könyörögni kell az Úrhoz, hogy megértesse-transzponálja az emberek leírt Ígéjét.

Kenetet tegyen a fülekbe az Úr a hallásért!

Mustármagnyi hittel, koszorúmagnyi szürkeállománnyal és hatalmas alázattal kell közelítenünk.

Például, ha azt olvassuk:

Sámuel I. könyve:15:3Most azért menj el és verd meg Amáleket, és pusztítsátok el mindenét; és ne kedvezz néki,

hanem öld meg mind a férfit, mind az asszonyt; mind a gyermeket, mind a csecsemőt; mind az ökröt, mind a juhot; mind a tevét, mind a szamarat.

Ez azt jelenti= NE ÖLJ!

.

Ha azt olvassuk: Mózes V. könyve:20:14De az asszonyokat, a kis gyermekeket, a barmokat és mind azt, ami lesz a városban,

az egész zsákmányolni valót magadnak prédáljad; és fogyaszd el a te ellenségeidtől való zsákmányt, akiket kezedbe ad néked az Úr, a te Istened.

Ez azt jelenti = Ne paráználkodj!

.

Ha azt olvassuk: Mózes II. könyve:3:22Kérjen azért minden asszony az ő szomszédasszonyától és háza lakó asszonyától

ezüst edényeket és arany edényeket és ruhákat; és rakjátok azokat fiaitokra és leányaitokra, s így fosszátok ki Égyiptomot.

Ez azt jelenti = Ne lopj!

.

Lukács Evangéliuma:14:26Ha valaki én hozzám jő, és meg nem gyűlöli az ő atyját és anyját, feleségét és gyermekeit,

fitestvéreit és nőtestvéreit, sőt még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom.

Ez azt jelenti = Tiszteld anyádat, apádat!

.

Figyelembe kell venni a bibliai teljes hasonulást. A feljebb található példák is ilyenek.

Ám a teljes meghasonulásnak következményei is vannak... (megfelelő alázattal természetesen kiküszöbölhető a probléma, a lejjebb írt sorok jelentése is nyilván teljesen más, ha nem akkor

az veszélyes az "isten" országára nézve! :) 

 

Márk Evangéliuma:3:24És ha egy ország önmagában meghasonlik, meg nem maradhat az az ország.

Márk Evangéliuma:3:25És ha egy ház önmagában meghasonlik, meg nem maradhat az a ház.

Márk Evangéliuma:3:26És ha a Sátán önmaga ellen támadt és meghasonlott, nem maradhat meg, hanem vége van.

 

 

Előzmény: eroberter (2341)