szőrinszálán Creative Commons License 2023.03.13 -1 1 2335

 

„Kísérletek bizonyítják: változó gravitációs mezőben, változó eredményt produkálnak az idő mérésére alkalmas használatos eszközeink... amiért is az idő, a deformálható (hatásfüggően képlékeny) téridő hálója okán látszik létezőnek.”

 

Ha az idő csak látszólagos, virtuális dolog, akár egy úton lévő foton, akkor a fénysebesség állandósága is virtuális, nem valós?

 

„A térben történő változások, mint folyamatok sorrendje és egymáshoz viszonyított állapota.”

 

Egy pontról pontra változó folyamat, egymás mellettiséget, vagyis kvantumosságot feltételez ahhoz, hogy állapotváltozás jöhessen létre. A kiterjedés nélküli pontok erre alkalmatlanok, mert nem lehet határt húzni közéjük. Ellenben a kiterjedt téridő-kvantumok elkülönülnek egymástól, úgymint események, saját idővel és hellyel rendelkező fenomének. Alkalmasak jeltovábbításra, mivel dinamikusan fluktuáló, végtelen szabadságfokú rezgésben lévő közeget alkotnak.

 

„És ez nem független az anyagot érő (mindazonáltal a gravitációs erőt kifejtő anyag), ugyancsak anyagi természetű gravitációs terétől; avagy, az anyagot képező energia húrok változásra képes állapotától rezgésszámától – szabadságfokától.”

 

Ez a közeg, csatolásban van az anyaggal az elektromos, és gravitációs töltések létrehozása okán. Így biztosítva az anyagban rejlő energia megmaradását a nullponti energiából.

 

„Igen: egy fekete lyuk magjában nem az idő áll meg, hanem a mozgás változás lehetőségének feltételei szűnnek meg.”

 

A fekete lyukban lévő elfajult anyag, olyan sűrűségű hideg (0 Kelvin) közeg, amiben nincs klasszikusan vett hőt eredményező mozgás. Azonban a téridő fluktuációja jelen van még nulla Kelvin esetén is. Az idő sehogyan sem negligálható a fizikából sem.;-)

Előzmény: lxt (2333)