Ulrich_von_Lichtenstein Creative Commons License 2022.11.25 0 0 76

"Fajok a sportban

 

Fajok voltak, vannak és lesznek. Nagybani tagozódások: fehérek, feketék, sárgák és rézbőrűek. Ezeknek a keretében is kialakult külön-külön fajiság és vannak most kialakulóban levő fajok. A fajok tulajdonságai a sportban is kifejezésre jutnak.

 

A berlini olimpiász győzelmeiből nagy tanulságokat vonhatunk le. — Az olimpiász nagy eredményei nem egyedül a sportnevelés szülöttei, hanem a fajképességek próbái is voltak.

 

A néger fajnak a természetes mozgások iránt hajlama a modern kulturális élettől eddig még keveset szenvedett faj erői, frissessége a jövő nagy sportsikereit hordozza, tömegeiket pedig még nem érte el a sport, mert kiváló atlétáik az Egyesült Államok néhány néger egyetemi hallgatójából került ki.

 

A japán atléták feltűnése megelőzi a négereket. A színesek térhódítását segítik elő a dél-amerikai, valamint a fülöp-szigeti tömegek.

 

A színesek mellett a németek és az olaszok értek el nagy eredményeket, tehát ott, ahol a sportot államilag szervezték meg. Magyarország is ezen az úton halad. A központokból erkölcsileg és anyagilag megfelelően támogatott sport minden sportolóra kisugárzó hatással bír.

 

Az angolok és a finnek megállották. Az angol konzervativizmus csak a középtávfutásra fektette a fősúlyt és ott mindenütt győzelmeket és helyezéseket értek el.

 

Az ügyességi szántókban a fehér faj vezet és itt még hosszú ide meg fogja tartani hegemóniáját. Hogy a sport minden terén a fehéek vezessenek, ahhoz új és érintetlen, a városi élettől még meg nem rontott tömegek bevetése szüséges.

A városi élet az idegeket felőrli. Oda kell nyúlni a megérintetlen falusi tömegekhez és lehetőséget adni ahhoz, hogy ezek az ország sportjába bekapcsolódhassanak. — Nem a kultúra árt a sportnak. A kultúra csökevényei azok, amelyek károsan befolyásolják a város ember sportteljesítményeit. A tiszta természet, a levegő, a víz, a fák illata, az egyszerű táplálkozás, a túlzott életörömöktől való tartózkodás termi meg a testi fejlődés arányosságát, az idegek nyugodtságát és e kellékek biztosítják a nagy eredmények elérését. Nagy eredmények nélkül nincsenek átlageredmények, nincs a tömegsport.

 

Magyarország magyarjai teljes kialakulásához nélkülözhetetlen a sport erkölcsi és anyagi támogatása. A sport egyik ébrentartója a nemzeti és faji gondolatnak és eredménye a fajok kölcsönös megbecsülése, mert a sportnak nemcsak küzdelem és győzelem a célja, hanem a lovagiasság, a sporttárs megbecsülése, nemzeti és faji különbség nélkül."

 

id. Gerevich Aladár

 

Magyar Jövő, 1942. november 8., 11. o.