dave_dömper Creative Commons License 2022.06.26 0 0 113

"a japánok egészen addig egy militáns, agresszív népesség volt"

 

Igazából Japán Tojo által vezetett kormánya és a vezérkar (mindenekelőtt a szárazföldi hadsereg vezetői)

voltak alkották az államvezetés rendjívül durva mértékű militanciáját. A flotta vezetéese jóval józanabb

volt, de persze ők sem állhattak ki nyíltan, szembe a militánsok nyomasztó fölényével. Hirohitó császár

pedig egy eszköz, egy báb volt Tojo és környezete kezében. A japán nép ott hibázott, hogy ott és akkor elfogadta azt a militáns katonai mentalitást és támogatta annak szinte minden következményét. És ez a legegyszerűbb japán katonák mentalitásán is átütött. Amiről korábban írtam, vagyis, hogy az amerikai hadvezetés milyen kockázatokkal és emberveszteségekkel számolt a japán főszigetek elfoglalása és pacifikálása okán, az éppen azon alapult, hogy az átlag japán katona milyen fanatikus magatartást tanusított az aálaluk elfoglalt Csendes óceáni, eredetileg  nem japán illetőségű terülekért folyó védelmi

harcok során. MacArthur jelezte az Elnök felé, hogy ha a japánok ilyen drasztikusan véres fanatizmussal harcolnak eredetileg nem japán teröletekért, úgy, ebben az esetben elképzelhető, hogy mi történik majd

akkor, amikor a főszigeteik (így Honshu, Shikoku és Hokkaido) pacifikálása kerül napirendre, terítékre.

 

Az is rendkívül sokatmondó volt, hogy a japánok még az első (Hiroshimai) atombomba bevetését

követően se gondoltak a megadásra, holott már akkor sem igazán volt kivel (élőerő), mivel (fegyverzet) harcolniok. Lényegében minden, vagy a legtöbb japán katona és fegyverzet ekkor már Mandzsuriában

volt található a Kvantung Hadsereg állományában, a Vörös Hadsereg Távol - Keleti Frontjával szemben,

várva az ottani támadást. Ennek dacára sem jutott eszébe a japán katonai - politikai vezetésnek a

megadás és vélhető volt, hogy a lakosság ebben is képes a végéetekig is elmenni- A helyzeten végül is

a császár Nagaszaki-t követően kiadott nyulatkozata változtatott. A többi csakis puszta feltételezés.

Előzmény: aaa000111 (96)